Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied Groningen

Geestelijke verzorging vormt een vanzelfsprekend onderdeel van de ondersteuningsmogelijkheden voor de getroffen bewoners van het aardbevingsgebied, zodat bewoners en organisaties professioneel ondersteund worden bij het streven naar veerkracht en weerbaarheid, bij het rouwen om verlies, bij behouden en scheppen van de nodige zinsverbanden.

GVA Groningen wil van betekenis zijn voor mensen die te maken hebben met de gevolgen van de gaswinning. Het kan gaan om bewoners die te maken hebben met schades aan hun woning, schuur en andere panden. Dit betreft materiële schade. Muren zijn gescheurd waardoor een woning instabiel kan worden en waardoor de mestput kan gaan lekken. Deze schade, als gevolg van de jarenlange gaswinning, grijpt soms diep in op mensenlevens. Schade hebben betekent niet automatisch dat er (volledig) vergoedt wordt. Er zijn veel situaties waar een touwtrekkerij ontstaat waar de gedupeerden jarenlang mee te maken hebben. Waar eerst sprake was van vechtlust en opkomen voor het recht, ontstaat er gelatenheid en zijn mensen moe en gefrustreerd. Belangrijke waarden als vertrouwen, respect, geduld, vergevingsgezindheid, verantwoordelijkheid komen onder druk te staan. Er kan sprake zijn van verlieservaringen op verschillende levensterreinen. De geestelijk verzorgers staan klaar om bewoners en organisaties die te maken hebben met de gevolgen van de gaswinning te ondersteunen en te begeleiden. Dit doen zij door in gesprekken gericht te zijn op zingeving, veerkracht en perspectief. De geestelijk verzorger is gericht op datgene wat het leven de moeite waard maakt. Waar iemand op terugvalt als het tegen zit. Dat is per persoon verschillend. De geestelijk verzorger is in staat door te luisteren en door het inzetten van gesprekstechnieken herstelwerkzaamheden te verrichten aan het fundament waarop iemand zijn/haar leven gebouwd heeft. De situatie hoeft niet perse te veranderen om perspectief te kunnen ervaren.

Contact:

gerard@solidairgroningendrenthe.nl of 06 22907123

Coördinator Solidair Groningen & Drenthe

Meer lezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *