Gevestigde godsdienst sust in slaap

Predikanten koesteren graag de illusie dat kerkgangers alles ontvangen wat zij uitzenden, dat de woorden die zij spreken allemaal gehoord zijn en de lezingen die voorgedragen zijn tijdens de diensten helemaal in het geheugen blijven zitten. Goed, wie iets Bijbelvaster is dan anderen zal waarschijnlijk meer horen dan wie de tale Kanaäns minder machtig is – toch vrees ik dat het resultaat bij nader onderzoek nogal zou kunnen tegenvallen.

column door Ben Frie sj in Igniswebmagazine

Heerlijke reli-gevoelens

Weinigen kunnen na afloop van een kerkdienst herhalen wat er gezegd was en vallen gemakkelijk in gemeenplaatsen als ze iets moeten weergeven van hetgeen uitgesproken werd. De kerkdienst wordt vooral beleefd als een bad, liefst warm, een vertrouwde gang van zaken die past bij het religieuze gevoel. Er is een sfeer van gebed, er klinkt vertrouwde taal, de manier van doen ondersteunt en bevestigt. Ik mag bij God zijn, Hij is bij me. Hij leeft mee.

Jezus die mensen de waarheid zegt

Eigenlijk verandert er dus niets. De dominee heeft mooi gesproken, de pastor was goed op dreef; de gelovigen kunnen hun weg vervolgen.

lees de volledige column op igniswebmagazine

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *