21 Nieuwe kardinalen

Wat vaticaanwatchers al verwachtten is nu bewaarheid. De paus deelde na het Angelus, deze middag mee dat hij 21 nieuwe kardinalen heeft gecreëerd. Zij zullen nog in september, voor de zitting van de WereldSynode de kardinaalshoed ontvangen.
Victor Manuel Fernandez, het pas benoemde hoofd van het dicasterie voor de Geloofsleer is een van de nieuwe kardinalen.

Vatican News kondigde dit nieuws als volgt aan:

Met een oproep tot gebed kondigde de paus Franciscus aan dat hij op 30 september 2023 in het Vaticaan een consistorie zou houden voor de creatie van 21 nieuwe kardinalen.
“Laten we bidden voor de nieuwe kardinalen, zodat ze, ter bevestiging van hun gehechtheid aan Christus, de barmhartige en trouwe hogepriester, mij mogen helpen in mijn ambt als bisschop van Rome voor het welzijn van het hele heilige volk dat God trouw is.”
Het consistorie vindt plaats op 30 september, nog voor het begin van de synode over synodaliteit, in oktober.

Paus Franciscus: “Ik zou willen aankondigen dat ik op 30 september aanstaande een consistorie zal houden voor de benoeming van nieuwe kardinalen. Waar ze vandaan komen, drukt de universaliteit van de Kerk uit, die de barmhartige liefde van God blijft verkondigen aan alle mensen op aarde. Bovendien toont de invoeging van de nieuwe kardinalen in het bisdom Rome de onafscheidelijke band tussen de Stoel van Petrus en de plaatselijke Kerken verspreid over de hele wereld.”

Pas benoemde kardinaal Fernández: Jezus redt ons, geen doctrine

04/05/2023Aartsbisschop Prevost: ‘De bisschop is een pastoor, geen manager’

De gekozen kardinalen komen uit de hele wereld. Onder hen zijn de prefecten van de dicasteries voor de geloofsleer, aartsbisschop Victor Manuel Fernandez; van het Dicasterie voor Bisschoppen, aartsbisschop Robert Francis Prevost; van het Dicasterie voor Oosterse Kerken, aartsbisschop Claudio Gugerotti. 

Verder heeft de paus benoemd als kardinalen, bisschop Stephen Chriw Sau-yan van Hong Kong; de Latijnse Patriarch van Jeruzalem, Zijne Zaligheid Pierbattista Pizzaballa; en apostolische nuntius naar de Verenigde Staten, aartsbisschop Christophe Pierre.

Lijst van de toekomstige kardinalen

Dit zijn de namen van de nieuwe kardinalen:

Aartsbisschop Robert Francis PREVOST, OSA, prefect van het Dicasterie voor Bisschoppen

Aartsbisschop Claudio GUGEROTTI, prefect van het Dicasterie voor Oosterse Kerken

Aartsbisschop Víctor Manuel FERNÁNDEZ, prefect van het Dicasterie voor de Geloofsleer

Aartsbisschop Emil Paul TSCHERRIG, Apostolische Nunzio

Aartsbisschop Christophe Louis Yves Georges PIERRE, Apostolische Nunzio

Aartsbisschop Pierbattista PIZZABALLA, Latijnse patriarch van Jeruzalem

Aartsbisschop Stephen BRISLIN, aartsbisschop van Kaapstad (Kaapstad)

Aartsbisschop Ángel Sixto ROSSI, SJ, aartsbisschop van Córdoba

Aartsbisschop Luis José RUEDA APARICIO, aartsbisschop van Bogotá

Aartsbisschop Grzegorz RYŚ, aartsbisschop van Łódź

Aartsbisschop Stephen Ameyu Martin MULLA, aartsbisschop van Juba

Aartsbisschop José COBO CANO, aartsbisschop van Madrid

Aartsbisschop Protase RUGAMBWA, coadjutor aartsbisschop van Tabora

Bisschop Sebastian FRANCIS, bisschop van Penang

Bisschop Stephen CHOW SAU-YAN, SJ, bisschop van Hong Kong

Bisschop François-Xavier BUSTILLO, OFM Conv., bisschop van Ajaccio

Bisschop Américo Manuel ALVES AGUIAR, hulpbisschop van Lissabon

Eerwaarde Ángel FERNÁNDEZ ARTIME, sdb, rector majoor van de salesianen

De paus zei ook dat hij, zolang de kardinalen zijn gekozen, zich zal voegen bij de leden van het college van kardinalen, twee aartsbisschoppen en een religieus die zich hebben onderscheiden voor hun dienst aan de kerk.

Aartsbisschop Agostino MARCHETTO, apostolische nuntius.

Aartsbisschop Diego Rafael PADRÓN SÁNCHEZ, emeritus aartsbisschop van Cumaná

Pater Luis Pascual DRI, OFM Cap., Belijder van het Heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Pompei, Buenos Aires

Alvorens afscheid te nemen van de gelovigen op een gloeiend heet Sint-Pietersplein, riep paus Franciscus op tot gebed voor de toekomstige kardinalen om hem te helpen in zijn dienst aan de Kerk, en voor het welzijn van de gelovigen. Zoals gewoonlijk sloot paus Franciscus af met het wensen van de aanwezigen een goede zondag en lunch.

bron: Vatican News

beeld: shutterstock

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *