Vaticaan schorst stilletjes werkgroep maffia


Terwijl er dezer dagen een internationale bijeenkomst over kerk en de georganiseerde misdaad wordt gehouden in Berlijn, heeft “La Croix” vernomen dat het Vaticaan de in 2021 opgerichte groep heeft stopgezet. Destijds werd deze werkgroep op hoog niveau met veel tamtam gepresenteerd. De activiteiten van de groep, waaronder het onderzoeken van de kwestie van het excommuniceren van leden van de maffia, ligt nu al enkele maanden stil.


Door Loup Besmond de Senneville | Vaticaanstad 4 juli 2023

De onthulling komt op het moment dat de Commissie Justitia et Pax van de Duitse Bisschoppenconferentie (DBK) in Berlijn een driedaagse internationale conferentie over kerk en maffia houdt. De bijeenkomst die maandag van start ging, bestaat uit experts en bisschoppen en experts van over de hele wereld om te discussiëren over het antwoord van de Kerk op de georganiseerde misdaad.

Maar deelnemers hebben zich ook afgevraagd waarom het Vaticaan op de “pauze”-knop drukte bij de groep die het twee jaar geleden oprichtte. Bij de lancering werd dit initiatief aangeprezen als een manier om de plaag van de georganiseerde misdaad aan te pakken, met name de religieuze aspecten van de misdaadorganisaties. In sommige steden in Zuid-Italië maken de clans bijvoorbeeld regelmatig gebruik van populaire religiositeit, zoals het leiden van processies met beelden, vooral van de Maagd Maria, of het opzetten van kleine heiligdommen om vermoorde maffiosi te verheerlijken.

Hooggeplaatste leden 
De Vaticaanse werkgroep bestond uit acht vooraanstaande leden. Onder hen waren Giuseppe Pignatone, de president van het Tribunaal van Vaticaanstad; Bisschop Michele Pennisi van Monreale op Sicilië; en Rosy Bindi, de voormalige voorzitter van de antimaffiacommissie van het Italiaanse parlement. De groep werd belast met het opstellen van voorstellen.

Maar het definitieve document, dat eind 2021 werd voltooid na ongeveer een dozijn bijeenkomsten in de periode van mei tot en met oktober van dat jaar, werd nooit aan paus Franciscus overhandigd. Dit ondanks de betrokkenheid van vertegenwoordigers van twee Vaticaanse dicasterieën – die van wetteksten en van de geloofsleer. Twee kardinalen waren ook lid van de groep: kardinaal Peter Turkson, toenmalig prefect van het Dicasterie voor Integrale Menselijke Ontwikkeling, en gepensioneerde kardinaal Silvano Tomasi, voormalig permanent waarnemer van de Heilige Stoel bij de Verenigde Naties in Genève.

De werkgroep (die sommigen als veel “te Italiaans” beschouwden) deden voorstellen tot een aantal leerstellige wijzigingen. De leden stelden ook wijzigingen voor in het kerkelijk recht, intern in de katholieke kerk, en openden de mogelijkheid voor het Vaticaan om bepaalde maffialeden te excommuniceren. Die krachtige maatregel zou tot gevolg hebben gehad dat religieuze begrafenissen van leden van criminele organisaties niet langer mogelijk zouden zijn.

Sterk verzet binnen de Romeinse Curie
Waarom is dit document van vier pagina’s nooit aan paus Franciscus bezorgd?
“De door de werkgroep gevraagde audiëntie werd nooit ingewilligd”, zei een Vaticaanse bron. Anderen zeiden dat er “sterke weerstand” was binnen de Romeinse curie, wat ertoe leidde dat het dossier werd geblokkeerd.
‘Doorgaan op de ingeslagen weg betekende intern een voorbeeldfunctie’, zegt iemand van een van de dicasteries. “Het betekende ook dat we bereid moesten zijn om de verdenkingen van corruptie binnen het Vaticaan zelf te bespreken”, zei deze ambtenaar.
Anderen wezen op een gebrek aan begrip van het belang van het onderwerp. Dit is moeilijk te begrijpen aangezien het eerste werk over dit onderwerp dateert van 2016. In dat jaar zette het Dicasterie voor Integrale Menselijke Ontwikkeling, het Vaticaanse bureau dat zich bezighoudt met een breed scala aan kwesties, variërend van ecologie en economie tot migratie en reflecties. over pacifisme – een eenheid op die specifiek gericht is op het bestuderen van corruptie.

Het dicasterie lanceerde een internationale raadpleging van alle bisschoppenconferenties ter wereld. Ongeveer dertig van hen stelden ambtenaren aan om de strijd van de Kerk tegen de georganiseerde misdaad in hun land te coördineren. Dit was het geval in Brazilië, Colombia, Italië en de Verenigde Staten. Kardinaal Turkson publiceerde vervolgens in 2019 een boek over corruptie. 

“Dit werk stierf in volledige stilte”, klaagde een Vaticaanse bron.

“De persoon van het dicasterie die er de leiding over had, was voor drie jaar gedetacheerd bij de Pauselijke Gregoriaanse Universiteit”, zei een functionaris van het bureau voor Integrale Menselijke Ontwikkeling, die benadrukte dat de onderbreking van het werk slechts tijdelijk is. “Als die persoon terugkomt, is er kans dat het onderzoek wordt voortgezet”, zei de functionaris.

Read more at: https://international.la-croix.com/news/ethics/vatican-quietly-suspends-working-group-on-the-mafia/18073

beeld: https://www.italie.nl/wp-content/uploads/omerta_maffia_v2_20200926_140419.png

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *