Het martelaarschap van de jezuïet Frans Van der Lugt

Pater Jacques Mourad (foto), de Syrisch-katholieke aartsbisschop van Homs, werd in 2015 ontvoerd in Syrië en vijf maanden vastgehouden door de jihadisten van de zelfbenoemde Islamitische Staat voordat hij erin slaagde te ontsnappen.

Vatican Media publiceert een interview met hem.
‘Bekeer je of we hakken je hoofd eraf’, zeiden zijn ontvoerders tegen hem. Dit vonnis, uitgesproken als een ultimatum, confronteerde de toen eenvoudige monnik van het Mar Elian-klooster met zijn geloften. “Ik stond precies op dit kruispunt – zegt hij -, blijf het kruis dragen tot de dood met Christus, uit liefde voor de Kerk en voor het heil van de wereld, of verzaak en leg daarom zelfs mijn roeping opzij”.

Toen kwam de zekerheid om het Kruis te blijven dragen, en dat niet alleen: “Ik denk ook aan mijn gevangenbewaarders”, zegt de aartsbisschop van Homs. “Het geschenk dat ik tijdens deze ervaring heb ontvangen – voegt hij eraan toe – is om in een geest van gebed naar deze mensen, deze jihadisten, te kijken om God te vragen hun hart te verlichten, hen te bekeren. Niet voor mij, maar voor hun veiligheid en voor de wereldvrede.” Dit hernieuwde totale vertrouwen in God “bevrijdde mij van alle angst”, vervolgt de prelaat. “Als we de dood onder ogen zien, is er een bepaald gevoel van angst dat onze ziel binnendringt.

Een jaar voor de ontvoering van Jacques Mourad, eveneens in Homs, werd de Nederlandse jezuïet Frans Van der Lugt vermoord in de tuin van zijn klooster. De huidige aartsbisschop van Homs wist in 2015 dus precies waar hij aan begon met zijn jihadistische ontvoerders. 
“Pater Frans was voor mij en voor alle Syriërs het voorbeeld van trouw aan zijn meester, Jezus Christus. Hij wijdde zijn leven aan liefde voor Syrië en voor het Syrische volk”. Zijn voorbeeld, vervolgt monseigneur Mourad, is dat van de geïncarneerde Christus die iedereen de boodschap van de liefde van de Vader brengt, “en ware redding kan alleen komen door liefde en zelfopoffering”.

bron: Vatican Media

NB. Dit standpunt van bisschop Mourad is opmerkelijk omdat de Jezuïeten eerder besloten een proces tot zaligverklaring van pater Frans van der Lugt te beëindigen, wegens opmerkingen die Van der Lugt maakte over de misbruikproblematiek in de kerk. (red.)

beeld: https://www.vaticannews.va/

1 Comment

  1. Het zaligverklaringsproces voor pater Frans van der Lugt SJ is m.i. stilgelegd omdat we leven in een tijd van boosheid en rancune onder veel vrouwen en m.n. boze zwarte vrouwen én mannen, maar ook van de MeToo-beweging. Het zaligverklaringsproces van pater Frans zou in die sfeer de aversie tegen de vermeend misbruik bagatelliserende kerk waarschijnlijk alleen maar hebben verhevigd, en de boodschap van Jezus en pater Frans verduisterd. Voor Jezus Boodschap dus contraproductief, terwijl ze doel nummer één moet zijn.
    Stopzetting van het proces was m.i. dus een terechte voorzorgsmaatregel teneinde geen olie op het vuur te werpen van de boze burger. En dat is belangrijker dan een aureool om het hoofd van genoemde eerwaarde die in Homs werd vermoord. In andere tijden kan het alsnog tot stand komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *