Pauselijke Commissie Misbruik bijt van zich af

In een gedurfde nieuwe verklaring heeft de Pauselijke Commissie voor de Bescherming van Minderjarigen van het Vaticaan,*)  het “falen van de kerkelijke autoriteiten op het gebied van de preventie van misbruik” scherp veroordeeld.
“Elke dag lijkt nieuw bewijs van misbruik naar voren te brengen, evenals het verdoezelen en verkeerd behandelen door kerkleiders over de hele wereld”, aldus een verklaring van de commissie op 27 september.

“Sommige gevallen van misbruik komen in de media aan bod, andere niet. Dat betekent dat veel slachtoffers in stilte lijden,” aldus de Commissie. Alle vormen van misbruik brengen “de angst en pijn met zich mee van verschrikkelijk verraad, niet alleen door de misbruiker, maar ook door een kerk die niet in staat is of zelfs niet bereid is om rekening te houden met de realiteit van zijn daden.”….

In hun verklaring zeiden commissieleden dat zij sinds de oprichting van het orgaan toezicht hebben gehouden op een hele reeks initiatieven die de realiteit van seksueel misbruik benadrukken en op de noodzaak van ‘robuuste hervormingen’ bij het aanpakken van zowel misbruik ‘als de verkeerde behandeling ervan door kerkleiders’.…

Ondanks pogingen om nauwer aan te sluiten bij het werk van het Dicasterie van de Geloofsleer, waaronder de commissie resorteert, luidt de verklaring van de commissie dat er “diepe frustraties blijven bestaan”, zelfs na een grote Vaticaanse top over kinderbescherming in 2019. Toen waren de voorzitters van alle bisschoppenconferenties over de hele wereld bijeen, samen met een hele reeks experts en slachtoffers van misbruik.

Deze frustraties leven vooral bij degenen die nog steeds op zoek zijn naar gerechtigheid, zeiden ze, en benadrukten dat “niemand om gerechtigheid in de Kerk zou moeten smeken.”

“Het onaanvaardbare verzet dat blijft bestaan, wijst op een schandalig gebrek aan vastberadenheid bij velen in de Kerk, iets wat vaak wordt verergerd door een ernstig gebrek aan middelen”, aldus de commissie, en voegde eraan toe: “Er kan weinig effectieve verandering op dit gebied plaatsvinden zonder de pastorale bekering. van kerkleiders.”

Verwijzend naar het Consistorie van dit weekend, waarin de paus 21 nieuwe kardinalen creëerde heeft de Commissie alle kardinalen eraan herinnerd “dat het bloed dat zij moeten vergieten hun eigen bloed is en niet dat van degenen onder hun hoede.”
Ze drongen er bij het College van Kardinalen op aan om slachtoffers van misbruik en hun families onderdeel te maken van hun “eed van trouw” en hun inzet om zowel gerechtigheid als waarheid na te streven.

“Wij dringen er bij u op aan om niet slechts gedurende één of twee dagen hier in Rome aan deze doelstellingen te werken die al lang hadden moeten worden nagestreefd, maar om ze  ook gedurende het hele synodeproces in overweging te nemen”, zeiden ze, “hun verwezenlijking zal een uniek teken zijn van de inspanningen van de synode.” en een teken dat we samen met de gewonden en de vergetenen de weg gaan als leerlingen van de ene Heer, op zoek naar een betere weg.”

bron. Crux Now, Elise Ann Allen

*) een adviesorgaan dat in 2014 door paus Franciscus werd opgericht,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *