Christelijke boekenmarkt krimpt

“Steeds meer mensen geven niets om kerkelijke kwesties”

Men zou verwachten dat religieuze boeken een grote vlucht zouden nemen, een soort houvast zouden bieden in tijden van algemene onzekerheid, van oorlogen en crises. Maar deze antwoorden worden nu eerder gezocht op het gebied van spiritualiteit en zingeving dan bij kerken. Het christendom heeft niet langer het exclusieve gezag over wat “religieus” is. Deze ontwikkeling is al jaren waar te nemen.
(artikel n.a.v. de Frankfurter Buchmesse)

Wie Anselm Grün waardeert, zal zich ook wenden tot de in 2022 overleden boeddhistische monnik Thich Nhat Hanh, of zal geïnteresseerd zijn in het sjamanisme of andersom. De harten zijn veel wijder geworden en de overgangen zijn vloeiend. Als gevolg hiervan bevindt de christelijke boekenmarkt zich in een compleet andere concurrentieomgeving dan twintig jaar geleden.

In Duitsland bijvoorbeeld noteerde de boekenmarkt in 2022 een omzetdaling van 1,9 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Maar de omzetdaling van religieuze boeken is veel groter. De productgroepen religie, theologie en filosofie, de themavelden van het religieuze boek, noteerden eind 2022 een omzetdaling van bijna 9,5%. Sinds 2017 was het verlies aan omzet voor deze categorieën in totaal 35 procent.
Het aantal mensen dat de kerk verlaat, heeft in West Europa een nieuw recordniveau bereikt. Dit heeft natuurlijk invloed op de boekenmarkt als het gaat om kerkelijke en theologische onderwerpen. Hoe minder relevant de kerk is in het leven van mensen, des te minder interesse zullen ze hebben in de boektitels van religieuze aard, hoe dichter de auteur bij de kerk staat, hoe minder interesse. Het probleem is steeds vaker dat de kerk geen rol meer speelt. Steeds meer mensen geven simpelweg niets om kerkelijke kwesties. Met andere woorden: kerkelijke vraagstukken spreken alleen een harde kern van geëngageerde christenen aan. Er is sprake van een ‘meltdown’ die niet meteen een halt toeroept aan betrokken en sterk verbonden mensen, maar dreigt te verharden in een zichzelf versterkende spiraal.

bron: domradio.de

beeld: istock.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *