KATHOLIEK DENKEN DOEN

In oktober jl. verscheen het boek Katholiek denken doen. Auteur Thijs Caspers verbindt daarin theorie en praxis van de katholiek sociale leer. Het prachtig vormgegeven boek biedt een kompas en handvatten voor ieder die vanuit een katholieke identiteit wil werken of daarover het gesprek wil aangaan.

Katholiek Doen is een ‘inleiding in het katholiek sociaal denken’, maar ook meer dan dat. In de uitgave zijn zes ‘praktijkvensters’ opgenomen waarin professionals vertellen hoe zij in hun werkomgeving werken aan een gezonde samenleving vanuit het katholiek sociaal denken. De uitgebreide versies van deze interviews zijn eerder gepubliceerd in Katholiek Nieuwsblad.

De auteur schetst hoe de katholieke sociale leer zich vanaf Rerum Novarum (1891) in de loop van de decennia heeft ontwikkeld en uitdrukking heeft gevonden in belangrijke documenten van het leergezag. De uitgave toont een veelvoud aan perspectieven die helpen om onze tijd beter te lezen en de maatschappelijke vragen die er echt toe doen te herkennen.

Het boek verscheen in een vorige editie onder de titel Proeve van goed samenleven. Deze tien jaar oude inleiding in het katholieke sociale denken was uitgekomen voordat de belangwekkende encyclieken Laudato Si’ en Fratelli tutti van paus Franciscus het licht zagen. In zijn voorwoord licht auteur Thijs Caspers toe waarom een nieuwe druk echt geboden was: “De blik van paus Franciscus komt niet uit Rome, maar vanuit de marges van onze samenleving: de vluchtelingen-kampen, de sloppenwijken, de zieken-huizen en zorginstellingen voor ouderen. Ook heeft de paus geprobeerd om de (theologische) samenhang te laten zien tussen hoe we met mensen om gaan en hoe we met onze leefomgeving omgaan. Daar waar mensen lijden, lijdt het milieu vaak ook, en omgekeerd.”

De herziene editie gaat uitvoerig in op deze en andere nieuwe inzichten over het maatschappelijk en ecologisch welzijn, tot en met de laatste pauselijke exhoratatie Laudate Deum (2023) toe. In deze brief presenteert Franciscus recente wetenschappelijke inzichten en informatie die de urgentie van ‘ecologische bekering’ alleen maar onderstrepen. Franciscus voelt zich in Laudate Deum genoodzaakt opnieuw een lans te breken voor de schepping, omdat hij nog steeds geconfronteerd wordt met veel stemmen die klimaatverandering niet serieus nemen of onderschatten. Ook, zo schrijft hij, binnen de katholieke kerk

Het boek wordt digitaal ondersteund met verwerkingsmateriaal en aanvullende content, die het voor belangstellenden en maatschappelijke organisaties mogelijk maken aan de slag te gaan met wat de traditie van het katholiek sociaal denken te bieden heeft en aan te sluiten bij urgente maatschappelijke vragen en kwesties. Zie www.katholiekdenkendoen.nl

bron: vkmo.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *