Laudate Deum, ‘Paus verbindt klimaat en geloof’ (update 2)


Paus Franciscus roept in zijn nieuwe brief Laudate Deum over de klimaat- en natuurcrisis op tot
concreet handelen. Wat voor effect heeft zo’n oproep van de paus? In het Nederlands Dagblad eerste commentaren.

U kunt hier de officiële Nederlandse versie van het document downloaden.

■ Erik Borgman Lekendominicaan en hoogleraar theologie aan Tilburg University:


‘In de kerken is het bewustzijn over de ecologische problematiek in de afgelopen jaren gegroeid, maar het is nog niet volgroeid. De paus onderstreept in dit nieuwe document dat de klimaat- en ecologische crisis niet alleen problemen zijn die we moeten oplossen.
De crisis heeft met de kern van het geloof te maken, omdat de schepping een gave van God is, die we in dankbaarheid hebben te aanvaarden. Dat betekent ook dat we de schepping in stand moeten houden, in plaats van naar willekeur materialen te gebruiken. Deze brief kan eraan bijdragen dat dit besef verder doordringt in de kerken. …..

Lees het vervolg in het Nederlands Dagblad en ook de commentaren van

■ Marcel Sarot, Hoogleraar fundamentele theologie aan de Tilburg School of Catholic Theology: ‘

■ Stefan Paas Missioloog, verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de TU van Utrecht:

■ Paul Schenderling Econoom die zich bezighoudt met een eerlijke economie wereldwijd en met
de economische groei en de effecten ervan

Lees ook: een uitvoerige bespreking op de site van de Raad van Kerken in Nederland, van de hand van onderzoeker Rick de Vries. Zijn bijdrage begint aldus:

Volgend op zijn onderzoek ‘Laat de Kamer zich bekeren’, beschouwt Rick de Vries op persoonlijke titel in dit tweeluik de -deze maand verschenen- pauselijke brief Laudate Deum. Een noodkreet over de huidige klimaatcrisis.

De Vries is, als onderzoeker naar decentrale aspecten van de energietransitie, verbonden aan het Planbureau voor de Leefomgeving. Eerder was hij als stagiair werkzaam bij de Katholieke Vereniging voor Oecumene en deed voor zijn masterthese onderzoek naar de doorwerking van de encycliek Laudato Si’ in de Nederlandse politiek.

lees het artikel op de site van de Raad van Kerken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *