Laudato Si´ alliantie publiceert gebeden rond klimaattop

In Laudate Deum een document van paus Franciscus, dat een toespitsing is van de encycliek Laudato Sí´ vraagt hij de deelnemers van de VN Klimaattop met aandrang om besluiten te nemen die toekomst geven aan alle mensen en de gehele schepping.

Mgr. Gerard de Korte, voorzitter van de Laudato Si’ Alliantie Nederland, zei met het oog op deze klimaattop: ‘Wij staan voor de opgave om op mondiaal niveau samen te werken en het algemeen belang en de toekomst van onze kinderen als uitgangspunten te nemen. Internationale afspraken moeten beter worden gecontroleerd. Het ontbreken van sanctiemechanismen toont de zwakheid van de huidige internationale politiek. De paus hoopt dat de klimaatconferentie van Dubai een positieve doorbraak kan bewerkstelligen (LD 54).’

Gebedenbundel

De Laudato Si’ Alliantie Nederland roept op om te bidden voor een goede uitkomst van de klimaattop in Dubai. Opdat de deelnemers moed, wijsheid en daadkracht tonen en beslissingen nemen die de aarde -ons gemeenschappelijk huis- behoeden en bewaren.

Op verschillende plekken in Europa organiseren kerkelijke groepen de komende weken stiltekringen of gebedswakes op symbolische plekken, bijvoorbeeld hoofdkantoren van fossiele bedrijven. Om de organisatie van een gebedsbijeenkomst te vergemakkelijken heeft Gerard Moorman, secretaris van de Laudato Si’ Alliantie Nederland, een aantal gebeden uit het Engels vertaald en gebundeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *