Socioloog beveelt behoud kleinere geloofsgemeenschappen aan

Een ‘thuis dat de wereld ordent’

Volgens de Maagdenburgse godsdienstsocioloog Jochen Töpfer zouden de kerken beter een kleinschalige structuur van hun gemeenschappen kunnen behouden. Nauw contact met de pastor houdt mensen in de kerk.

“Voor veel mensen is dit het allerbelangrijkste”, zei Töpfer tegen de Persdienst van de Evangelische Kirche. (epd).
Töpfer heeft onderzoek gedaan naar de redenen waarom mensen in de kerk blijven. Dit onderzoek is nog niet gepubliceerd. Kerken in Duitsland zijn momenteel op veel plaatsen gemeenten aan het samenvoegen. De redenen hiervoor zijn dalende ledenaantallen, maar ook een gebrek aan jonge predikanten. “De kerken moeten zichzelf interessanter maken voor theologische opleidingen”, adviseerde Töpfer.

Belangrijke gegevens uit het kerklidmaatschapsonderzoek in november 2023

De katholieke en protestantse kerken in Duitsland hebben voor het eerst een gezamenlijk lidmaatschapsonderzoek gepresenteerd. Het onderzoeksbureau Forsa ondervroeg in het najaar van 2022 in totaal 5.282 representatief geselecteerde mensen ouder dan 14 jaar in Duitsland. Het Katholieke Nieuwsagentschap (KNA) geeft belangrijke cijfers en feiten uit het onderzoek:

Er zijn nog meer redenen waarom mensen de kerk niet verlaten, zegt Töpfer. Het onderzoek identificeerde verschillende typen gelovigen voor wie verschillende dingen belangrijk waren.
Zo is er bijvoorbeeld de groep waardegerichte gelovige voor wie kerken belangrijk zijn als bemiddelaars van gedeelde waarden.
Voor anderen zijn interne pluriformiteit en gelijkberechtiging in de kerken belangrijk, legt de godsdienstsocioloog uit.
Voor de groep lokaal verankerde mensen betekent de gemeenschap een ‘thuis dat de wereld ordent’ en stabiliteit biedt in een veranderende wereld. 

Kerken als hulpmiddel bij het zelfontdekkingsproces

Muziek als middel om geloof en traditie over te dragen is voor anderen belangrijk.
Er is ook een spiritueel georiënteerde groep voor wie kerken een hulpmiddel zijn bij het zelfontdekkingsproces.
De groep zogenaamde mystici waardeert kerken als instellingen die duizenden jaren lang verhalen hebben doorgegeven. Deze groep staat nogal ambivalent tegenover veranderingsprocessen: “Ze weten dat de kerken tegenwoordig moeten veranderen, maar ze zijn ook bang dat het te snel zal gebeuren”, beschrijft Töpfer deze groep.

Er zijn nauwelijks verschillen tussen protestantse en katholieke christenen

Er zijn nauwelijks verschillen tussen protestantse en katholieke christenen, aldus de onderzoeker. De katholieke kerk heeft echter te maken met meer spanningen als het om politieke kwesties gaat: “Er is een sterkere fractie in de katholieke kerk dan in de protestantse kerk die vindt dat we buiten de politiek moeten blijven.” 
Zeker niet iedereen is blij met het feit dat de Duitse bisschoppen hebben aanbevolen om tegen de AfD te stemmen. Protestanten zouden minder problemen hebben met de politieke positionering van hun kerk.

Evangelische Kerk in Duitsland (EKD)

De Evangelische Kerk in Duitsland (EKD) is de gemeenschap van twintig protestantse regionale kerken in de Bondsrepubliek. De belangrijkste bestuursorganen zijn de EKD-synode met haar leden, de kerkconferentie met vertegenwoordigers van de regionale kerken en de raad bestaande uit vrijwillige leden. Het hoofdkantoor van het EKD-kerkbureau bevindt zich in Hannover.

bron: feinschwarz.net

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *