Vervolg op de Synodale Weg in katholiek Duitsland

twee hoofdrolspelers: de voorzitter van het ZDK en de voorzitter van de Bisschoppenconferentie

Synodale commissie komt weer bijeen

Wat zal er gebeuren met de hervormingsinspanningen in de katholieke kerk in Duitsland? Een geschil over de machtskwestie overschaduwde de aanloop naar de tweede bijeenkomst van het Synodale Comité. Dialoog is “meer noodzakelijk dan ooit”.

Veranderingsprocessen zijn bij vrijwel iedere organisatie een moeizame onderneming. De Katholieke Kerk vormt daarop geen uitzondering, zeker gezien haar mondiale karakter. Er is zeker op veel terreinen sprake van een noodzaak tot modernisering, bijvoorbeeld op het gebied van macht en hiërarchie, gendergelijkheid en seksualiteit. Maar de stress begint al bij de daadwerkelijke implementatie. De hervormingsdialoog van de katholieke kerk in Duitsland, die al enkele jaren loopt, was en is in dit opzicht een les.

Gemengde commissie 

13 en 14 juni ging het proces dat begonnen was met de Synodale Weg verder in Mainz: met de tweede bijeenkomst van het Synodale Comité. Dit gemengde comité van leken en bisschoppen is bedoeld om de weg voor te bereiden voor mogelijke kerkelijke hervormingen binnen het kader van een Synodale Raad, onder meer naar grotere participatie en gelijkheid. 
Dit Synodaal Comité telt 74 leden: de 27 plaatselijke bisschoppen, 27 vertegenwoordigers van het Centraal Comité van Duitse Katholieken (ZdK) en nog eens 20 leden gekozen door de algemene vergadering van de Synodale Weg.

Twee pogingen en een reis naar Rome

In Mainz begon de commissie nu met een statuut dat is goedgekeurd door beide sponsors: de Duitse Bisschoppenconferentie en het Centraal Comité van Duitse Katholieken (ZdK). Het Synodale Comité heeft hierover overeenstemming bereikt tijdens zijn eerste bijeenkomst in november in Essen. De adoptie door de sponsors bleek de eerste uitdaging. De algemene vergadering van de ZdK keurde het document in november goed, maar de bisschoppen hadden twee pogingen en een reis naar Rome nodig voordat ze in april de statuten goedkeurden.

Onenigheid onder de bisschoppen

Het was oorspronkelijk de bedoeling dat de bisschoppen het tijdens hun algemene voorjaarsvergadering in februari hun goedkeuring zouden geven. Vanwege een nieuwe kritische brief van het Vaticaan, werd het onderwerp van de agenda gehaald. Tijdens een bijeenkomst tussen Duitse bisschoppen en hooggeplaatste vertegenwoordigers van het Vaticaan in maart werd echter een vroegtijdig einde van de commissie voorkomen.

Naar verluidt zal er eind deze maand in Rome een nieuwe dialoogronde plaatsvinden. Dit zou een mogelijk patroon voor de toekomst kunnen worden: eerst bespreken de Duitse katholieken de zaken, dan reist een delegatie van de bisschoppenconferentie naar Rome en legt uit wat er is besloten – en komt er idealiter mee weg.

Verenigbaar met het canoniek recht? 

Er blijven echter voorlopig fundamentele bedenkingen bij sommige bisschoppen bestaan. De bisschoppen Gregor Maria Hanke (Eichstätt), Stefan Oster (Passau), Rudolf Voderholzer (Regensburg) en kardinaal Rainer Maria Woelki (Keulen) maakten bekend dat zij nog steeds niet willen deelnemen aan dit synodale commité. In een gezamenlijke verklaring verwezen zij naar de herhaalde kritiek van het Vaticaan, dat twijfelt of een Synodale Raad verenigbaar is met het kerkelijk recht en de leer van de kerk als hiërarchie waarin de bisschoppen en de paus de eindverantwoordelijkheid hebben.

Strijd over machtsvragen

De machtskwestie is niet alleen een van de hot topics in de hervormingsdialoog. Dit werd duidelijk tijdens de meest recente algemene vergadering van de ZdK, vlak voor de Katholiekendagen in Erfurt. In een emotioneel debat beschuldigden de lekenvertegenwoordigers de bisschoppen ervan de vertrouwensrelatie voor een constructieve samenwerking ernstig te hebben verstoord. De reden was een persoonlijke kwestie: in april weigerden de bisschoppen zonder opgaaf van redenen de noodzakelijke goedkeuring aan de enige kandidaat voor de functie van geestelijk leider van de Duitse Scoutvereniging van Sint-Joris (DPSG).

Resultaat van deze ronde

Aan het einde van hun bijeenkomst kozen de leden van de commissie zaterdag in Mainz drie commissies. De eerste commissie is bedoeld om het voorbereidende werk uit te voeren voor de oprichting van een Synodale Raad.
De tweede commissie is bedoeld om de implementatie te evalueren van de beslissingen die zijn genomen in het kader van het Synodale Pad dat in 2019 werd gelanceerd. 
De derde commissie heeft de taak om initiatieven die nog niet volledig besproken zijn op het synodale pad verder te ontwikkelen. De commissies bestaan ​​elk uit tien leden van de Synodale Commissie.

Met name de oprichting van een Synodale Raad, waarin bisschoppen en leken samen moeten discussiëren en beslissingen moeten nemen, heeft in het verleden geleid tot enorme bedenkingen bij het Vaticaan. Tijdens een bijeenkomst in maart kwamen vertegenwoordigers van de Bisschoppenconferentie en het Vaticaan overeen dat Rome de besluiten van het Synodale Comité zou goedkeuren. 

Naar verluidt zal later deze maand een nieuwe bijeenkomst in het Vaticaan plaatsvinden. De volgende vergadering van het Synodale Comité is gepland voor half december in Wiesbaden-Naurod.

Synodale Commissie

Het Synodale Comité is het resultaat van het Synodale Pad naar de Toekomst van de Katholieke Kerk in Duitsland. Hij zou de oprichting van een Synodale Raad moeten voorbereiden. In dit nieuwe orgaan willen bisschoppen en katholieke leken hun discussies over mogelijke hervormingen in de Kerk voortzetten, waarmee ze begonnen zijn met het Synodale Pad dat in 2019 van start ging.

Lees ook hoe bisschop Bätzing terugkijkt op de tweede zitting van het Synodale Comité.

bron: Domradio

beeld: Synodaler Weg © Maximilian von Lachner ( SW )

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *