Von Sass vertelt over zijn boek ‘Atheïstisch geloof’

“Mijn god, mijn god, waarom heb je mij verlaten”

Atheïsme en geloof in God sluiten elkaar niet uit, zegt de Berlijnse theoloog Hartmut von Sass. In plaats daarvan specificeert het atheïsme wat God vandaag de dag kan betekenen, benadrukte hij in het interview. “Atheïstisch geloven lijkt niet veel beter te klinken dan viool spelen zonder je vingers”, schrijft theoloog Hartmut von Sass in zijn gelijknamige boek: “Atheïstisch geloven” – een provocerende titel, omdat atheïsme en geloof elkaar tegenspreken. 

door Johannes Schröer voor Domradio

Er bestaat geen almachtige God

Von Sass is adjunct-professor systematische theologie en godsdienstfilosofie aan de Humboldt Universiteit in Berlijn. In het DOMRADIO.DE-interview legt hij uit waarom atheïsme en geloof volledig met elkaar verenigbaar zijn.

Om dit te doen, neemt hij de term atheïsme onder de loep, die sinds de Verlichting opkwam in reactie op een heel specifiek theïsme. Dit godsconcept, dat institutioneel stevig verankerd is in de kerken en God personaliseert als de almachtige heerser en rentmeester van de wereld, verdwijnt steeds meer in onze seculiere wereld, en daarmee verdwijnt ook het traditionele atheïsme uit de discussies en het bewustzijn.

Hier maakt Von Sass onderscheid tussen atheïsme en ongeloof, omdat ongelovig geloof eigenlijk onzin zou zijn. De theoloog merkt op dat God nog steeds aanwezig is in de wereld die zichzelf als seculier beschouwt, maar als iets dat nauwelijks in de termen van de oude kerk wordt waargenomen of gevat. Von Sass stelt voor om afscheid te nemen van de personalistische manier van praten over God als de almachtige opziener van de wereld. Daarmee zou de onbeantwoordbare vraag van de theodicee nl. ‘hoe een almachtige, goede God lijden in de wereld zou kunnen toestaan?’ niet meer aan de orde zijn.. 

Beproevingen op weg naar geloof

Atheïsme als afwijzing van een almachtige God kan zeker hand in hand gaan met een geloof in God, zegt Von Sass. Met zijn atheïstische theologie wil hij geen religie zonder God bepleiten. Voor hem is God nog steeds aanwezig, maar meer als iets sfeervols, een geest die je kan omringen. In de Bijbel vindt Von Sass talloze voorbeelden van een concept van God dat divers is. God staat voor de Heilige Geest, de geestelijke figuur van God, en er zijn zelfs diverse bijbelse getuigenissen voor een soort atheïstisch geloof in God, bijvoorbeeld wanneer Jezus aan het kruis uitroept: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij verlaten? mij?” In dit opzicht kan de Bijbel gelovigen vandaag de dag een weg wijzen naar geloof in hun beproevingen. 

Kies er bewust voor om te geloven

Von Sass verwijst naar de filosoof Ludwig Wittgenstein: ‘Het lijkt mij’, schrijft Wittgenstein, ‘alsof een religieuze overtuiging iets zou kunnen zijn als een hartstochtelijke beslissing die je kunt zien als een geschenk dat je in een religieuze ruimte wordt gegeven. Dit kan zowel bij een meditatie het geval zijn als bij een rozenkrans of een Onze Vader.”

Voor wie er dieper op in wil gaan: ga naar katholisch.de

bron: Domradio

0,25×0,5xnormaal1,5x2xHartmut von Sass vertelt over zijn boek “Atheïstisch geloof”

Met zijn essay ‘Atheïstisch geloven’ nodigt Hartmut von Sass ons uit om na te denken over hoe we vandaag de dag over God kunnen praten en in Hem kunnen geloven, zonder in een geloofspositie te vervallen die ons volledig wegvoert van onze tijd en onze seculiere wereld.  Bron:

DR

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *