De eerste rapporten uit Polen

28 september 2018 Uit drie bisdommen uit Polen komen de afgelopen week, de eerste rapporten over misbruik door clerici. Het betreft de bisdommen van Warchau. …