26 januari 2018

Maak eens kennis met ....

Ekklesia Breda

De Ekklesia Breda is een gastvrije gemeente waar mensen samenkomen rond het Bijbels verhaal om hun geloof te verdiepen, het leven vieren en hun geweten te scherpen. gemeenschapsopbouw en pastoraat.


In de Ekklesia wordt het Bijbelse verhaal gelezen als een bevrijdingsverhaal, vrij van dogmatiek of kerk institutionele kwesties. Dat uitgangspunt wordt vertaald in vieringen, activiteiten,

De Ekklesia Breda heeft een website waar u een goede indruk krijgt van het aanbod van vieringen en verdere activiteiten.

De Ekklesia kerkt in de Lutherse kerk in het centrum van de stad: Lutherse Kerk Breda
Veemarktstraat 11, Breda. Postadres: Stadserf 3, 4811 XX Breda. 

De Ekklesia geeft ook een nieuwsbrief uit. U kunt dich daarvoor aanmelden via: info@ekklesiabreda.nl

Frank Ploum is een van de initiatiefnemers.

Ga naar de website van de Ekklesia

De Roerom, Postbus 90105, 5000 LA Tilburg | Tel. 013-545 58 00 | banken: ING  ---->  NL89 INGB 0003 4065 13

ABN ---->  NL28 ABNA 0264 8199 50 | red.webderoerom@gmail.com | siteproductie: SiteCan Hilversum