04 februari 2018

#MeToo – Redt de daders, dan red je de slachtoffers

Je opsluiten in zwijgen en eenzaamheid is niet alleen iets van slachtoffers maar ook van daders, zegt Remy Jacobs. Zelf was hij slachtoffer van seksueel misbruik in de rk kerk. Die ervaring deelde hij eerder in een theaterproductie.

Nu doet hij in het kader van de #MeToo-beweging een oproep om het zwijgen te doorbreken, in veilige kring: “Geen heksenjacht, maar een hartenjacht, daar gaat het om: eenzaamheid verdrijven, pijn genezen, hoop bieden op een wereld waarin mensen erkennen wat zij anderen hebben aangedaan en tot inkeer komen.

Door Remy Jacobs

Een groot verhaal is onthuld.
Uit het verborgene aan het licht gebracht,
niet één verhaal, maar duizenden.
Duizenden verhalen vanuit de eenzaamheid,
geboren uit de stilte van schaamte en schuld,
angst, afhankelijkheid en verwarring.

Verzwijgende stilte

Jarenlange stilte. Verzwijgende stilte,
schuldig verzwijgen van hen die wisten
maar niets deden: in dat soort stilte
wordt niet gehoord, niet gezien, niet gesproken.
Verzwijgende stilte, schuldigheid en schaamte
in de gevangenis van eenzame opsluiting.
Angst voor geweld, geweld dat versterkt wordt
door de knellende band van onderdrukkend zwijgen.
Gevangen in ogen die verpletteren,
alleen al wanneer deze je aankijken en neersabelen:
‘spreek niet, want ik vermorzel je.’
Het is een gevolg van de aandacht voor seksueel overschrijdend
gedrag van volwassenen tegenover kinderen en nu dus ook
volwassenen tegenover elkaar: het gaat vrijwel
altijd om macht en dominantie.
Vrijwel altijd gaat het om een slechte afbakening van grenzen
en om de vraag: Van wie ben jij het bezit? Wie is de baas?
Hoe blijf je de baas? Hoe houden mensen controle over elkaar?
Wie doet daarin wat? Ogen kunnen dwingen.
Bij kinderen nog meer dan bij volwassenen en ogen kunnen
beiden opsluiten in eenzaamheid, in stilzwijgen en afhankelijkheid.

Daders

Deze ogen, dit zwijgen, deze eenzaamheid
is niet enkel de eenzaamheid van de slachtoffers.
Het is volgens mij ook de eenzaamheid van de daders:
Zitten zij wellicht gevangen, vastgebonden aan de dwingende ogen
van hun eigen daders?
Waren zij misschien ook slachtoffer, eigendom geworden
van iemand die hun eigen kinderlijke onschuld heeft vernietigd?
Zien zij in de ogen van de jongens of meisjes
– of misschien ook in de kwetsbaarheid van de volwassenen –
die zij misbruiken zijn eigen kindertijd terug? Waren het vaders… moeders… ooms… neven…?
Proberen zij door het misbruik dat zij doen te ontkomen
aan het misbruik dat hen is aangedaan?

Of zijn zij in de macht van een andere kwade macht?
Gevangen in de knellende banden van het zwijgen
over wat niet mag, wat we samen niet willen,
wat de onschuld van kinderen en volwassenen vermoordt:
dit zwijgen vermoordt de menselijke ziel, maakt ziek
en daarna schuldig: de vermoorde onschuld is niet langer te spelen.
Zo gaat het bij seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De ziel raakt verwrongen, opgejaagd in drift
door de wolf die jaagt op zijn prooi.
“Uw vijand, de duivel, waart rond als een brullende leeuw:
weerstaat hem, sterk door het geloof” (1 Petrus 5,8).
Niet iedereen is dit geloof gegeven.

Lees het volledige verhaal op www.debezieling.nl 

 

Doorbreek het stilzwijgen

Remy Jacobs is geestelijk verzorger en priester. In 2014 maakte hij samen met theatermaakster Marjolijn van Heemstra de voorstelling ‘Als ik de liefde niet heb’. Daarin vertelt hij over zijn persoonlijke ervaringen als slachtoffer van seksueel misbruik in de rooms-katholieke kerk. Het betrof een misbruik van zijn tiende tot zijn vijftiende door een pater en de dirigent van het kerkkoor uit zijn parochie.
Later werd hij zelf priester. Toen hij zijn homoseksualiteit niet langer meer kon en wilde verbergen, stopte hij in 2005 met zijn pastorale werk. Met zijn theatervoorstelling wilde hij een einde maken aan wat hij de hypocrisie rond seksualiteit in de katholieke kerk noemt. Het werd een persoonlijk verhaal over liefde en de afwezigheid daarvan, over machtsmisbruik binnen systemen en de vraag hoe een kwetsbaar individu zich staande houdt tegenover grote structuren.
Zijn ervaringen maakt hem extra gevoelig voor en betrokken bij de actuele #MeToo-discussie, die sinds vorig jaar de openheid over seksueel misbruik in een stroomversnelling heeft gebracht. In bovenstaande tekst geeft Remy Jacobs uitdrukking aan die betrokkenheid, waarbij hij de nadruk legt op doorbreking van het stilzwijgen, niet alleen door slachtoffer, maar ook door daders.
Naast geestelijk verzorger en priester is Remy Jacobs ook dichter, acteur en blogger (Ideon.nl/blogs).

Meer over dit onderwerp, in rubriek: Daders en slachtoffers

De Roerom, Postbus 90105, 5000 LA Tilburg | Tel. 013-545 58 00 | banken: ING  ---->  NL89 INGB 0003 4065 13

ABN ---->  NL28 ABNA 0264 8199 50 | red.webderoerom@gmail.com | siteproductie: SiteCan Hilversum