22 maart 2018

"Jongeren in Europa steeds verder van religie verwijderd"

Jongeren in Europa staan steeds verder af van religie. Maar degenen die wel iets hebben met religie zijn meer betrokken. Dat blijkt uit een een studie door het Katholiek Instituut van Parijs en St. Mary's Catholic University in het Verenigd Koninkrijk.

 

Door Arnaud Bevilacqua en Gauthier Vaillant voor La Croix

 

De resultaten van deze gezamenlijke studie van het  onderzoek door het Katholiek Instituut van Parijs en St. Mary's Catholic University in Twickenham in Groot-Londen, over de religieuze overtuiging van jongeren tussen 16 en 29 jaar in Europa zullen ongetwijfeld indruk maken op deelnemers aan de pre-synode die nu aan de gang is in Rome.

In de periode van 2002 tot en met 2016 werd iedere twee jaar het European Social Survey gehouden. De auteurs baseren hun bevindingen op nadere analyse van overtuigingen en religieuze praktijken van honderden jongeren van 16-29 jaar in 12 van de 21 onderzochte Europese landen.
Toch is enige voorzichtigheid geboden in het trekken van conclusies omdat de steekproeven beperkt in omvang waren.
In Frankrijk verklaarde 64 procent dat ze geen religie hadden, vergeleken met 23 procent die zei dat ze katholiek waren en 10 procent moslims.
In 12 van de 21 bestudeerde Europese landen, plus Israël, zeggen de meeste jonge mensen dat ze band hebben met een religie.. In de republiek Tsjechië stijgt dit cijfer zelfs tot 91 procent. Het zich rekenen tot een religie of religieuze overtuiging, moet niet worden verward met het geloof in God.
Echter, een ander onderzoek uitgevoerd door OpinionWay voor La Croix in juli 2016, dat gebaseerd was op een veel grotere en meer representatieve steekproef, gaf als resultaat dat 42 procent van de jongeren tussen 18 en 30 jaar zichzelf omschreef als katholiek terwijl 47 procent zei dat ze geen religie hadden.

Hoe dan ook, de tendens is duidelijk, betrokkenheid bij een religie onder jongeren tussen 16 en 29 jaar neemt sterk af.  "De algemene observatie is dat er in Europa en Israël sprake is van een algemene achteruitgang van de religieuze praktijk", zei professor Stephen Bullivant, theoloog en socioloog van religie aan de St. Mary's University en co-auteur van de studie.
In slechts vier van de onderzochte landen kwam het wekelijkse kerkbezoek onder jongeren boven de 10 procent (Polen 39 procent, Israël 26 procent, Portugal 20 procent en Ierland 15 procent).
In zeven van de onderzochte landen zei meer dan de helft van de ondervraagden zei dat ze nooit aan een religieuze dienst hadden deelgenomen (Tsjechië, Nederland, Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk en Hongarije).
Traditionele katholieke "bastions" bieden meer weerstand  tegen secularisatie dan landen met een meer Lutherse of Anglicaanse traditie. Italië zat niet in het onderzoek. Polen met zijn 82 procent katholieke bevolking vormt een uitzondering."Er wordt vaak gezegd dat in Ierland een volledige ontkerstening zich ontwikkelt en dat jonge mensen niet langer naar de kerk gaan," zei Bullivant. "Dit is waar als je kijkt naar de cijfers over wat langere tijd. Maar in vergelijking met de rest van Europa, zijn jonge Ierse mensen nog steeds buitengewoon religieus, "zei hij.

Het onderzoek toont ook aan dat religiositeit sterker is onder  christelijke minderheden die niet worden beïnvloed door sociale druk of identiteitskwesties. Het meest sprekende voorbeeld is Tsjechië. Hoewel katholieken een zeer kleine deel van de bevolking vormen (7 procent), omvatten jonge katholieken 24 procent van degenen die de mis minstens één keer per week bijwonen en 48 procent van degenen die elke week bidden. "Het Tsjechische voorbeeld illustreert wat Benedictus XVI noemde ' creatieve minderheden,"zei Bullivant, die van mening is dat het Tsjechische scenario op middellange termijn ook wel eens van toepassing zou kunnen zijn voor Frankrijk en Spanje.Het is een christendom dat gebaseerd is op de onderlinge band ( “belonging”) en staat in tegenstelling tot het "culturele” christendom dat aan het verdwijnen is. Een soortgelijke tendens zien we ook, in mindere mate, in landen als het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Frankrijk. "Katholieke gemeenschappen zijn kleiner, maar de personen die zich ertoe bekennen, zijn meer geëngageerd", zei theoloog François Moog, decaan van de Faculteit van Onderwijs aan het Katholieke Instituut van Parijs.

 

"Het horen bij een religie wordt steeds meer verbonden met het bestaan als zodanig en engagement. De overdracht in gezinnen en de onderlinge steun door leden van een gemeenschap speelt daarbij een sterkere rol.
"Anderzijds hebben deze minderheden vragen over hun actuele manier van christenzijn en over hoe ze zich presenteren in het publieke debat.


Bron: La Croix International 

vertaling en bewerking door de redactie van De Roerom

De Roerom, Postbus 90105, 5000 LA Tilburg | Tel. 013-545 58 00 | banken: ING  ---->  NL89 INGB 0003 4065 13

ABN ---->  NL28 ABNA 0264 8199 50 | red.webderoerom@gmail.com | siteproductie: SiteCan Hilversum