Over ons

Wie, wat is de Roerom?


Dertig jaar geleden, medio jaren tachtig van de vorige eeuw is het blad begonnen als tegenwicht tegen kerkelijke censuur onder opvolger van mgr. J.Bluyssen,  in het bisdom Den Bosch. De Roerom ontwikkelde zich tot een nieuws- en communicatieblad voor ieder die zich betrokken weet bij kerk en samenleving. Het blad is onafhankelijk en wordt geheel door vrijwilligers verzorgd. De Roerom is van katholieke huize maar is oecumenisch van aard en geeft dus graag ruimte aan allen die als bondgenoten mee willen zoeken naar de betekenis van zingeving, religie en spiritualiteit in het leven vanalledag. Gezien zijn afkomst uit het Brabantse heeft De Roerom een gemoedelijke aard, is mildkritisch en voortdurend nieuwsgierig naar ontwikkelingen in samenleving en kerk, in ons land en daarbuiten, die het leven van mensen goed maken.

 

website en nieuwsbrief

Naast het blad bestaat ook deze website die u enerzijds informeert over het blad en zijn inhoud, anderzijds u ook tussentijds op de hoogte houdt over thema's die bij het Roerompubliek passen. U kunt zich -gratis- abonneren op de digitale nieuwsbrief, Opzien, over bijzondere nieuwsfeiten wordt u dan regelmatig direct geïnformeerd. Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven in samenwerking met de Mariënburgvereniging. 

De Roerom, blad en website zien het licht onder verantwoordelijkheid van de Stichting 'De Roerom', gevestigd te 's-Hertogenbosch . KvK 's-Hertogenbosch S 41083196.

Stichtingsbestuur Henk Peters, Oss (voorzitter), Nico Smit (secretaris),Piet Voermans  ’s-Hertogenbosch (penningmeester

U kunt een kennismakingsabonnement aanvragen bij:

Administratie De Roerom

Postbus 90105 - 5000 LA Tilburg

email: adm@deroerom.nl
 

Redactie:

Nel Beex-Roos, Henk Peters, Pieter Reesink,  Harrie Meelen, Peter van Overbruggen

Antoinette Bastiaans, Nico Smit, Ad Wagemakers

e-mailadres redactie blad: redactie@deroerom.nl

 

Medewerkers:

Josée van Blanckenburg-Wijnen, Joost Koopmans, Jeanne van Leijsen,  Jacques van Leijsen, René Peters, Cees Remmers, Ruud Roefs,  Ben Roest, Jef de Schepper,  Margreet Spoelstra,  Rob van der Zwan, Margreet Spoelstra, Vincent Kirkels, Rieke Mes, Peter van Overbruggen, Sander de Hosson, Wim Weren.

 

Vormgeving en Administratie:

Ad van Beurden, Tilburg

 

Verschijnt:

Tienmaal per jaar. Prijs € 35 buitenland € 46,50

Proefabonnement: 3 nummers voor € 9

 

Het emailadres van de redactie van deze webstite is: red.webderoerom@gmail.com

Daar kunt u al uw opmerkingen over de site of inhoudelijke bijdragen aandragen.

 

De Roerom, Postbus 90105, 5000 LA Tilburg | Tel. 013-545 58 00 | banken: ING  ---->  NL89 INGB 0003 4065 13

ABN ---->  NL28 ABNA 0264 8199 50 | red.webderoerom@gmail.com | siteproductie: SiteCan Hilversum