18 juni 2019

Biechtgeheim bedreigd in Californië

De rooms-katholieke bisdommen van Californië roepen de gelovigen op in geweer te komen tegen een wetsontwerp van de Amerikaanse staat Californië die het biechtgeheim in gevaar brengt. Dit weekend wordt in alle Californische parochiekerken een bisschoppelijke brief voorgelezen waarin wordt gewaarschuwd voor de gevolgen van de nieuwe wet.

Vergaderzaal van de California State Assembly in Sacramento.

Op 23 mei nam de senaat van de staat Californië met 30 tegen 2 stemmen wetsontwerp SB-360aan. Daarin wordt het toegestaan om biechtvaders te dwingen informatie te geven over bij hen opgebiecht seksueel misbruik van minderjarigen door geestelijken of andere penitenten.

Het wetsontwerp zal naar verwachting in september in het Californisch lagerhuis, de California State Assembly, in stemming worden gebracht.

“Onze wetgevers hebben goede intenties. Zij willen immers kindermisbruik voorkomen”, schrijft aartsbisschop José Gómez Velasco van Los Angeles in zijn brief die dit weekend in de kerken wordt voorgelezen. “Maar er is geen bewijs dat deze wetgeving dat ook doet. In plaats daarvan bedreigt het een praktijk die wezenlijk is voor ons geloof en onze religieuze identiteit.”

Volgens het kerkelijk recht is het priesters absoluut verboden iets van wat hun in de biecht is toevertrouwd naar buiten te brengen. Doen biechtvaders dat toch dan zijn ze automatisch geëxcommuniceerd.

De Californische bisschoppen hopen dat gelovigen druk kunnen uitoefenen op de volksvertegenwoordigers in de Assembly in Sacramento. “Wij hebben uw hulp nodig om het boetesacrament te beschermen en de biecht heilig te houden. En we moeten ons blijven inzetten voor een samenleving waarin ieder kind geliefd is, beschermd wordt en veilig is”, aldus aartsbisschop Gómez.

De Katholieke Kerk in Californië heeft een website gelanceerd om de oproep tegen het wetsontwerp, onder het motto ‘bescherm het zegel van de biecht’, kracht bij te zetten: KeepTheSeal.com. Via deze site kunnen afgevaardigden worden gemaild.

In Californië en in veel andere Amerikaanse staten zijn burgers wettelijk verplicht justitie in te schakelen als zij weet hebben van seksueel misbruik van minderjarigen. Alleen priesters zijn vooralsnog van deze verplichting vrijgesteld indien zij in een biecht te weten komen wie misbruikpleger is.

De Roerom, Postbus 90105, 5000 LA Tilburg | Tel. 013-545 58 00 | banken: ING  ---->  NL89 INGB 0003 4065 13

ABN ---->  NL28 ABNA 0264 8199 50 | red.webderoerom@gmail.com | siteproductie: SiteCan Hilversum