18 juni 2019

Gehuwde priesters, een van de alternatieven in werkdocument Amazonesynode

6 tot 27 oktober 2019

Het werkdocument van de synode pleit voor een Kerk die actief aanwezig is in het sociale, politieke, economische en ecologische leven van de Amazone.

Op maandag 17 juni werd het Instrumentum Laboris (voorbereidend document) voor de bijzondere bisschoppensynode over de Amazone voorgesteld. Het zal als leidraad dienen voor de discussies tijdens het overleg van de Latijns-Amerikaanse bisschoppen die samenkomen onder leiding van paus Franciscus. De synode vindt plaats van 6 tot 27 oktober in Rome. De Amazone strekt zich uit over een gebied van 7,5 miljoen vierkante kilometer, dat delen omvat van Brazilië, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname, Venezuela en Frans-Guayana.

De bijeenkomst met de bisschoppen uit de hele Amazoneregio wordt door de paus samengeroepen om een gezicht te geven aan de Kerk in de regio en om te reageren op de belangrijkste pastorale uitdagingen, inclusief de moeilijkheden bij de toegang tot de sacramenten door het gebrek aan priesters. De bisschoppen hopen ook de rechten van de inheemsen te versterken en de aandacht te vestigen op de aantasting van het milieu, onder meer door een gebrek aan strenge regels voor de mijnbouw ten koste gaat van het milieu en de lokale gemeenschappen.

Enkele thema's

Kan de wijding van viri probati, gehuwde mannen met een diep geloof en onberispelijke levensstaat, tot priester de pastoraal van de katholieke Kerk in afgelegen gebieden van de Amazone redden? Het is alvast een van de benaderingen die wordt aangereikt in het vandaag maandag in Rome voorgestelde werkdocument (instrumentum laboris) voor de bijzondere bisschoppensynode over de Amazoneregio van 6 tot 27 oktober 2019 in Rome. Bij de voorstelling van het document werd vanmorgen benadrukt dat het slechts een van de aanbevelingen is. De woorden viri probati worden in het document overigens zelf niet eens expliciet vermeld. Hoewel het celibaat een geschenk is voor de Kerk, zijn er verzoeken geweest om in de meest afgelegen gebieden de mogelijkheid te bestuderen om de priesterwijding toe te dienen aan oudere personen, bij voorkeur inheemse, gerespecteerde en aanvaarde leden van hun gemeenschap, zelfs als ze al een stabiel en samengesteld gezin hebben, om zo de sacramenten te verzekeren die het christelijke leven begeleiden en ondersteunen, staat het letterlijk in het document.

Vrouwen

Er wordt ook gepleit om leken, vrouwen en jongeren sterker bij de verkondiging van het Evangelie te betrekken. Zo bevat het werkdocument een oproep tot de instelling van een soort officieel ambt (tipo de ministerio oficial) voor vrouwen in het gebied, rekening houdend met de centrale rol die zij tegenwoordig in de Amazonekerk spelen. De kerkleiding wordt in de voorstellen nadrukkelijk opgeroepen zich sterker te incultureren.

Nu al is duidelijk dat de synodevaders in hun slotdocument zullen uitnodigen om sterker te luisteren naar de plaatselijke bevolking en de aarde. Er moet ook beter geluisterd worden naar de noodkreet van de armen en er wordt gewaarschuwd voor de vernieling van het Amazonewoud, als gevolg van grote economische belangen, de hunker naar olie, gas, hout en agro-industriële monoculturen. De Amazone wordt bestempeld als een bron van leven,  waar alles met elkaar verbonden is. Corruptie wordt beschreven als een structurele plaag voor deze regio.

Kardinaal Robert Sarah, prefect van de Congregatie voor Goddelijke Eredienst, maakte vanmorgen op de persconferentie duidelijk dat geen enkele bisschoppensynode het priestercelibaat kan opheffen. Dat neemt niet weg dat de Kerk wordt uitgedaagd om sterker aanwezig te zijn bij de lokale gemeenschappen, waar zij nu nog te vaak op bezoek komt en niet permanent aanwezig is … De krijtlijnen die in dit werkdocument ter discussie worden voorgesteld,ondervinden nu al op de nodige weerstand. De Braziliaanse president Jair Bolsonaro kondigt aan om een tegensynode samen te roepen, juist om een tegengewicht te bieden voor die geëngageerde inzet van de katholieke Kerk voor armen en het milieu.

Bron: La Croix/SIR/kerknet

 

Lees hier het Instrumentum Laboris voor de synode (Italiaans)

De Roerom, Postbus 90105, 5000 LA Tilburg | Tel. 013-545 58 00 | banken: ING  ---->  NL89 INGB 0003 4065 13

ABN ---->  NL28 ABNA 0264 8199 50 | red.webderoerom@gmail.com | siteproductie: SiteCan Hilversum