18 juni 2019

Jongerensynode stopt niet

Met het document ‘Christus leeft!’ zette paus Franciscus geen punt achter de jongerensynode. Van 19 tot 22 juni verzamelen jongeren opnieuw in Rome.

Vorig jaar in maart werd in Rome een presynode gehouden,  de vergadering met jongeren ter voorbereiding van de bisschoppensynode over Jongeren, geloof en roeping. Een van de Vlaamse deelneemsters zei daar : Door naar jongeren te luisteren, door met hen op weg te gaan en richtingaanwijzers te geven, kunnen ze vreugdevolle ervaringen opdoen en Christus ontmoeten.

Het is alsof dit ook bij paus Franciscus bleef hangen, want keer op keer benadrukt hij het belang om luisterend aanwezig te zijn, met open deuren en open hart, met een aandachtige en concrete belangstelling. Kortom, om een synodale Kerk te worden (synode = samen op weg gaan). Misschien is dit wel de reden waarom hij amper 8 maanden na de bisschoppensynode opnieuw een 200-tal jongeren uitnodigt in Rome.

Wat een eer dat de paus net jonge mensen uitkiest om het overlegmodel van de kerk verder te ontwikkelen!

Voor veel jongeren is een synode misschien ver van hun bed, maar ze gaat wel degelijk over ons. Paus Franciscus vraagt ons om de protagonisten van verandering te zijn.

In januari waren in Panama de Wereldjongerendagen. Eén van de Vlaamse deelnemers zei daar in een interview voor Kerknet: Ik heb geen behoefte aan gejammer over wat was en niet meer is, of zou moeten zijn in de kerk. Ik ben 17 jaar. Jezus is voor mij liefde en hoop. Kijk toch eens vooruit. En als het enigszins kan: met de glimlach.

Deze woorden komen binnen, inderdaad we mogen niet onverschillig blijven.

Het is belangrijk om samen op weg te blijven gaan en te tonen dat het christelijke antwoord bijzonder is, omdat het tot vrijheid en engagement oproept.\

Kijk voor regelmatige informatie over het symposium door Chiara en Mario op facebook.com/jongkatholiek.

De postsynodale exhortatie Christus vivit wordt vertaald in het Nederlands en binnenkort gepubliceerd in de serie Kerkelijke Documentatie. Houd voor informatie over verschijningsdatum en bestelmogelijkheden www.rkkerk.nl in de gaten.

De Roerom, Postbus 90105, 5000 LA Tilburg | Tel. 013-545 58 00 | banken: ING  ---->  NL89 INGB 0003 4065 13

ABN ---->  NL28 ABNA 0264 8199 50 | red.webderoerom@gmail.com | siteproductie: SiteCan Hilversum