19 juni 2019

Solidariteitsmaal in Italiaanse steden

24 Italiaanse steden riepen de Italiaanse bevolking met solidariteitsmaaltijden op tot verbroedering en solidariteit.

Organisaties die zich inzetten voor vluchtelingen en migranten organiseerden zaterdag in 24 Italiaanse steden solidariteitsmaaltijden zonder grenzen. Zo hopen zij hun landgenoten aan te sporen tot meer solidariteit, het bevorderen van integratie en het ontmoeten van mensen en andere culturen. De actie kreeg ook de steun van verschillende kerkelijke organisaties en armoedebewegingen.

Een van de blikvangers was de lange tafel op de Via della Conciliazione in Rome, de grote laan die uitmondt op het Sint-Pietersplein en daarmee ook de belangrijkste toegangsweg tot Vaticaanstad. Daar nam een 1.000-talk mensen deel aan een lunch met pasta, brood, water en fruit. Het ging om een gemeenschappelijk initiatief van een 80-tal verschillende solidariteitsorganisaties. Ook verschillende asielzoekers en migranten nemen deel aan dit initiatief, zodat ook de maaltijd zelf een gelegenheid werd voor ontmoeting en uitwisseling.  

Bron: Kathpress.at/KERKNET

foto: rkdiaconie

De Roerom, Postbus 90105, 5000 LA Tilburg | Tel. 013-545 58 00 | banken: ING  ---->  NL89 INGB 0003 4065 13

ABN ---->  NL28 ABNA 0264 8199 50 | red.webderoerom@gmail.com | siteproductie: SiteCan Hilversum