01 november 2011

De inquisitie terug?

Het loont zo langzamerhand de moeite om de escapades te gaan bijhouden van de Bossche hulpbisschop Rob Mutsaerts. 


Fatsoen

Al voordat hij tot hulpbisschop werd benoemd, had hij de aandacht op zich gevestigd in een weblog getiteld ‘groene pepers’. Eendrachtig samenwerkend met de Ossche pastoor Cor Mennen becommentarieerde hij het beleid van bisschop Hurkmans in snoeiharde afwijzingen. Dat kwam hem te staan op een openlijke berisping van bisschop Hurkmans. 
Het zegt veel van de ontwikkelingen in het Vaticaan dat iemand die zulke 'hiërarchische doodzonde' heeft begaan toch hulpbisschop kon worden n.b. bij de bisschop die hij eerder de grond in boorde. Wonderlijk dat bisschop Hurkmans de benoeming ‘dankbaar’ heeft verwelkomd.
Intussen is bisschop Hurkmans steeds meer een ceremoniële bisschop geworden: goed voor een inwijding en een kaarsje op steken. Het eigenlijke en vuile werk wordt door Mutsaerts gedaan. Diplomatie en elementair fatsoen zijn woorden die in het vocabulaire van deze ‘(mon)seigneur’ niet voorkomen.
 

Enkele feiten
* Het Brabants Dagblad van  19 maart jl. meldde dat ‘Mutsaerts aanbelt aan bij de pastorie van Haaren (bij Oisterwijk). Als de deur dicht blijft, laat hij die met grof geweld forceren. Buurtbewoners zijn verbijsterd over het bisschoppelijke machtsvertoon, alsof er een Amsterdams kraakpand wordt ontzet. De bewoner van de pastorie is pastoor Nguyen Duc Minh. Het geduld van Mutsaerts met hem is he-le-maal op. Het bisdom ligt al geruime tijd in de clinch met de uit Vietnam overgekomen pastoor, een voormalige bootvluchteling.

De verhuizers staan klaar om spullen in te pakken, als de pastoor net thuis komt. De zaak wordt gesust, de gedwongen verhuizing uitgesteld……

* De rol die Mutsaerts speelde bij geruchtmakende zaken als de prins Carnaval in Reusel en de weigerpastoor in Liempde liggen nog vers in het geheugen.

* Een bekend wapenfeit van de ijzeren vuist die Hurkmans in de komst van Mutsaerts heeft aangetrokken is ook de wijze waarop Mutsaerts de zaak San Salvator in De Bosch wel eens even gaat oplossen. Hoe verstandig is het als het hoogste gezag in een bisdom zich rechtstreeks gaat zetten op de plaats van een pastoor?

Een nieuw feit

Intussen dient zich een nieuw thema zich aan: in de persoon van Mutsaerts heeft het Bossche bisdom de jacht geopend op priesters van wie het vermoeden bestaat, c.q. over wie geroddeld wordt dat zij samenwonen met een vrouw.
Een van de voorbeelden is bekend geworden omdat betreffende priester die al vele jaren met emeritaat is, het zelf heeft gemeld. Hij kreeg een dagvaarding op de mat. Overigens wordt in de dagvaarding de naam van een mevrouw genoemd die op geen enkele wijze iets met de zaak van doen kan hebben, aan de zorgvuldigheid van het bisschoppelijk handelen kan dus worden getwijfeld.

In deze dagvaarding valt oa. het volgende te lezen:

“Het bisdom bereiken berichten dat u samenwoont met een vrouw en door publicaties voor een ontkoppeling van het priesterschap van het celibaat pleit. Naar aanleiding van deze berichten heeft hulpbisschop mgr. R.Mutsaerts, tevens vicaris-generaal, mij de opdracht gegeven een vooronderzoek volgens can. 1717 CIC/1983 (=is het artikel uit het kerkelijk wetboek van 1983) naar de feiten en omstandigheden. Als datum en plaats voor dit vooronderzoek stel ik vast…..”

Verder valt te lezen:
“Ex canon 1347 § 1 CIC/1983 vermaan ik u bij deze. Mocht u voor 1 december 2011 niet schriftelijk aan het bisdom medegedeeld en aangetoond hebben dat u het concubinaat met mevrouw …. beëindigd hebt, wordt u met suspensie ex canon 1333 gestraft.”  (Hiermee wordt bedoeld dat betreffende priester als hij niet aan de eisen voldoet, niet langer geldig handelingen als priester kan verrichten).

Deze dagvaarding is ondertekend door Dr.G.P.Weishaupt, gerechtsvicaris / officiaal.

De priester geeft zelf als commentaar:
“het raffinement van deze kerkelijke zuiveringsakties bestaat hierin dat het zich onttrekt aan de openbare waarneming… Geruisloos kan iemand worden geëlimineerd. De hulpbisschop kan zijn handen in onschuld wassen – de officiaal kan het vuile werk doen. Deze razzia van Klein-inquisiteur Mutsaerts roept beelden op van zeventig jaar geleden: deze Ausradierung moet –en hoe buitengewoon navrant is dat- worden uitgevoerd door een ….Duitser. De bezetting is een feit.”

 

Overigens moet opgemerkt worden dat deze handelwijze in het Bossche bisdom niet alleen staat. Onlangs werd een pater Roy Bourgeois van de May Knoll congregatie  in Amerika gemaand zijn opvatting dat vrouwen ook gewijd zouden moeten kunnen worden niet langer in het openbaar te uiten, op straffe van kerkelijke schorsing. Als U Engels leest kunt u zijn verhaal hier vinden.

Inderdaad het lijkt er op dat de titel van dit artikel bevestigend beantwoord moet worden.

Reacties: Geen berichten
De reageermogelijkheid is momenteel gesloten.

De Roerom, Postbus 90105, 5000 LA Tilburg | Tel. 013-545 58 00 | banken: ING  ---->  NL89 INGB 0003 4065 13

ABN ---->  NL28 ABNA 0264 8199 50 | red.webderoerom@gmail.com | siteproductie: SiteCan Hilversum