Oktobermaand Mariamaand

Oktobernummer Maria Middelares & Koningin over volksdevotie

In het oktobernummer van Maria Middelares & Koningin, het montfortaanse Mariale tijdschrijft, o.m. een interview met Hans Geybels over volksdevotie.

Volksreligiositeit verdient ook vandaag een plek in het geloofsleven van mensen. Dat zegt de Leuvense professor Hans Geybels, die er onderzoek naar doet. In een interview in oktobernummer toont hij aan dat de spanning tussen ‘wat gepreekt wordt’ en ‘wat beleefd wordt’ niet nieuw is. Meer dan nu was de mis iets wat gelovigen veeleer ondergingen, terwijl ze op bedevaart een relikwie konden zien of zelfs aanraken. Volksdevotie geeft mensen de kans om met al hun zintuigen uiting te geven aan hun geloof. Je geeft religie als het ware handen en voeten.

Bij de honderdste verjaardag van de montfortaanse aanwezigheid in België richt kardinaal Jozef De Kesel zich tot de montfortanen: wat verwacht hij van hen? En Julie Aerts en Loes Verschuren van PARCUM in Leuven denken na over de toekomst van Mariagrotten in Vlaanderen en Brussel.

Verder bevat het 36 pagina’s tellende oktobernummer nog christelijk geïnspireerde artikels, Mariale lees-, kijk- en mediteerverhalen,  bezinningsteksten, gebeden, gedichten, kleine aankondigingen en verwijzingen naar de monfortaanse bedevaarten.    

bron: kerknet