Studiegroepen Wereldsynode (update)

Er zijn tien studiegroepen in het leven geroepen om thema’s die in een eerdere fase van het synodaal proces werden opgeworpen diepgaand te bestuderen. Paus Franciscus vroeg de groepen om een ​​voorlopig rapport op te stellen voor de tweede vergadering van de synode in oktober en hem tegen juni 2025 een eindrapport over hun werk te leveren.
De tien groepen zijn: (SR verwijst naar de paragrafen van het slotdocument van de sessie van oktober 2023)

 • Enkele aspecten van de relatie tussen de Oosters-Katholieke Kerken en de Latijnse Kerk
  Kerk. (SR6)
 • Luisteren naar de roep van de armen (SR 4 en 16)
 • De missie in de digitale omgeving. (SR17)
 • De herziening van de Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis in een missionaris
  synodaal perspectief. (SR11)
 • Enkele theologische en canonieke zaken met betrekking tot specifieke ambtsvormen. (SR8 en
  9)
 • De herziening, vanuit synodaal missionair perspectief, van de documenten die de
  relatie tussen bisschoppen, het godgewijde leven en kerkelijke verenigingen. (SR10)
 • Enkele aspecten van de persoon en het ambt van de bisschop (criteria voor de selectie van kandidaten tot het episcopaat, de rechterlijke functie van de bisschoppen, de aard en het verloop van ad limina Apostolorumbezoeken) vanuit een missionair synodaal perspectief. (SR 12 en 13)
 • De rol van pauselijke vertegenwoordigers in een missionair synodaal perspectief. (SR13)
 • Theologische criteria en synodale methodologieën voor gedeelde onderscheiding van controversieel
  leerstellige, pastorale en ethische kwesties. (SR15)
 • De ontvangst van de vruchten van de oecumenische reis in kerkelijke praktijken. (SR7)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *