Welkom bij De Roerom

Vragen om moeilijkheden

De universiteit is er niet in de eerste plaats om maatschappelijke problemen op te lossen, maar om moeilijke vragen te stellen, stelt Erik Borgman. Hij licht zijn stelling toe aan de moeilijke vragen die Holkje van der Veer stelt aan de gezondheidszorg.

Lees verder

Over betekenis kerk in publieke ruimte

Wim van de Donk, commissaris van de koning in Noord-Brabant, houdt vrijdag 30 november de eerste Pius-lezing bij de presentatie van de Pius Almanak voor 2019. De Pius Almanak is het adresboek voor katholiek Nederland en beleeft de 131e jaargang.

Lees verder

De geschiedenis van Sinterklaas

Van de Oosterse heilige op iconen tot de Westerse patroonheilige van zeelui en meisjes die met een bruidsschat gered moesten worden.

Lees verder

Brief over de martelaars van Algerije

Volgens aartsbisschop Paul Desfarges van Algiers geeft de zaligverklaring van 19 martelaars een signaal aan de hele Algerijnse samenleving.

Lees verder

Nieuwe Roomse Loper

In deze podcast van dagblad Trouw praten Trouw-redacteur Stijn Fens en Vaticaankenner Christian van der Heijden u om de twee weken bij over de stand van zaken in de katholieke wereld.

Lees verder

‘Mijn eigen vrijheid herwonnen in de gevangenis’

Gevangenisaalmoezenier Leo de Weerdt SJ is de eerste gast in Het Gesprek, de podcast van Ignis. We krijgen een inkijkje in het hart van een bezield mens.

Lees verder

“Duurzame ontwikkeling kan niet zonder aandacht voor religie”

Tot nu toe is er echter nauwelijks aandacht voor de rol van religie in het bereiken van de SDG’s, terwijl religie voor het overgrote deel van de wereldbevolking een belangrijke rol speelt.

Lees verder

Meer geestelijke verzorgers voor politie

De politie krijgt meer geestelijk verzorgers voor hulp en begeleiding bij het werk. Op korte termijn komen er veertien bij. Op dit moment is er één baan (fte) voor geestelijke ondersteuning. De hulp wordt nu voor alle eenheden beschikbaar.

Lees verder

Fotowedstrijd Kerkbalans 2019

Kerken zijn bepalend voor ons land. Het zijn de kerktorens die al van ver verklappen waar het hart van een dorp of stad is. Het zijn de harten van mensen die van de kerk een levende gemeenschap maken.

Lees verder

Duits protest tegen te vroege verkoop kerstartikelen

De Katholieke Vereniging van Zelfstandigen (KKV) in Duitsland protesteert tegen de verkoop van kerstartikelen al in november.

Lees verder

Nederland is een ideaal terrein voor een nieuwe evangelisatie

Authentieke getuigenissen geven de katholieke Kerk te midden van het misbruik en een sterk geseculariseerde samenleving opnieuw geloofwaardigheid.

Lees verder

Italiaanse rechtbank veroordeelt pauscriticus Viganò

De Italiaanse aartsbisschop Carlo Maria Viganó beheerde het familiebezit, maar vergat een deel van de opbrengst aan zijn broer af te staan.

Lees verder

Glossy over Jezus en de vrouwen

Aangezet door het succes van het Franse glossy 'Jezus' van vorig jaar, wordt voortaan iedere 3 maanden een glossy over Jezus gepubliceerd.

Lees verder

Paus Franciscus aan tafel met 3.000 armen

Met een lekkere maaltijd voor een 3.000-tal Romeinse armen drukt de paus op de Werelddag van de Armen, gisteren, zijn solidariteit uit met mensen in nood.

Lees verder

Luid de klimaat-noodklok op 1 december,

Op verschillende plaatsen wordt vanuit de plaatselijke Raad van Kerken en vanuit het Netwerk Groene Kerken de suggestie gedaan om op zaterdag 1 december om vanaf 11.58 tot 12.00u (’s middags) de kerkklokken te luiden. Dit klok-luiden moet worden opgevat als noodklok voor het klimaat.

Lees verder

De Roerom, Postbus 90105, 5000 LA Tilburg | Tel. 013-545 58 00 | banken: ING  ---->  NL89 INGB 0003 4065 13

ABN ---->  NL28 ABNA 0264 8199 50 | red.webderoerom@gmail.com | siteproductie: SiteCan Hilversum