PDF PDF Print

Startpagina

Opzien, nieuwsbrief

Opzien, nieuwsbriefOpZien is een periodiek digitaal bericht van Mariënburgen De Roerom, voor mensen betrokken bij samenleving en kerk.

OpZien biedt achtergronden bij nieuws en ontwikkelingen, en bijdragen aan publiek debat vanuit de waarden van de christelijke traditie.

OpZien ontvangt u elke twee weken, behalve in de zomer.

Aanmelden Aanmelden kunt u via ... Lees verder>>

Barmhartigheid, een grondbegrip

Kasper’s boek: “barmhartigheid verwaarlozen = crimineel en catastrofaal”

 

Walter Kaspar (1933) was ... lees verder>>

Emancipatie van de vrouw begint al in de 16e eeuw

 

In de National Catholic Reporter troffen we een opvallende bijdrage aan van Nicole Sotelo, in de USA een bekend schijfster ... lees verder>>

De Roerom, Postbus 90105, 5000 LA Tilburg | Tel. 013-545 58 00 | banken: ING  ---->  NL89 INGB 0003 4065 13

ABN ---->  NL28 ABNA 0264 8199 50 | redactie@deroerom.nl | siteproductie: SiteCan Hilversum