Welkom bij De Roerom

Geen dag zonder Maria in het Catharijneconvent

Van 10 februari t/m 20 augustus 2017 gaat een lang gekoesterde wens van Museum Catharijneconvent in vervulling met de presentatie van Maria.

Lees verder

Radio Vaticaan stopt uitzendingen via middengolf

De radiozender van de paus stopt met zijn uitzendingen op de middengolf en kiest radicaal voor programma’s in DAB en via internet.

Lees verder

Dialoogcommissie Vaticaan verwerpt Unescoresolutie

De Vaticaanse dialoogcommissie met het Jodendom bestempelt een omstreden VN-resolutie als een vorm van ontkenning en de geschiedenis geweld aandoen.

Lees verder

Dag van het Jodendom 2017 zet thema vreemdeling centraal

Bij gelegenheid van de Dag van het Jodendom 2017 is ds. Karin van den Broeke spreekster op de Dag van het Jodendom 2017. Het landelijk thema is: De vreemdeling. Van den Broeke is preses van de Protestantse Kerk in Nederland. Zij beschouwt inzet voor een inclusieve samenleving als een grote verantwoordelijkheid voor haar geloofsgemeenschap.

Lees verder

Ontmoeting- en meezingdag ‘1000 stemmen zingen’ – 30 december Eindhoven

“Wij willen graag aandacht besteden aan het positieve dat er de afgelopen decennia binnen en aan de randen van de (rooms-)katholieke kerk is gegroeid, vaak tegen de klippen op.” Dat schrijven de organisatoren van de manifestatie en meezingmiddag “1000 stemmen zingen. 50 jaar katholiek in Nederland”, 30 december in Eindhoven.

Lees verder

Jeroen Pauw kap eens met het bashen van religie!

Beste Jeroen, Zoals wel vaker, keek ik gisteren (donderdag 24 vovedmber jl.) naar jouw programma. Het ging onder meer over de banden die bestuursleden van een moskee in Amsterdam Noord zouden hebben met geradicaliseerde jihadisten. Dit is een zorgwekkend fenomeen en dus is het goed en belangrijk dat je hier aandacht aan besteedt

Lees verder

Argentijnse TV-serie over paus wint Emmy

Een vierdelige tv-serie over paus Franciscus heeft een Emmy Award gewonnen in de categorie van beste niet-Engelstalige tv-productie.

Lees verder

50 jaar Levenskerk – Een spirituele proeftuin

De Levenskerk in Oisterwijk vierde dit najaar haar gouden jubileum. Reden voor het verschijnen van het boek: 50 jaar Levenskerk – Een spirituele proeftuin.

Lees verder

Paus ontmoet moslimgeestelijken

Iraanse geestelijken gingen voor de tiende keer in gesprek met het Vaticaan. De dialoog werd 22 jaar geleden gestart.

Lees verder

Kerstboom en kerststal opgesteld op Sint-Pietersplein

Sinds gisteren is een hoge spar opgesteld op het St-Pietersplein, maar de blikvanger voor Kerstmis is een vluchtelingenboot in de vorm van een kribbe.

Lees verder

Barmhartigheid is niet aan ‘n jaar gebonden

Einde Heilig Jaar van de Barmhartigheid. ‘We sluiten de Heilige Deur van de Sint Pieter, maar niet onze harten voor de barmhartigheid en het erbarmen’, aldus paus Franciscus.

Lees verder

Groene Bijbel promoot zorg voor de Schepping

Een nieuwe Nederlandstalige uitgave van de Bijbel wijst de weg naar een groen en duurzaam leven, op recyclagepapier.

Lees verder

Verplichte autonomie maakt je niet gelukkig

Het leven aanvaarden als een geschenk én een opdracht. Dat is een in een notendop de visie die psychiater Frank Koerselman ontvouwt in zijn deze week verschenen boek Wie wij zijn.

Lees verder

Hoe gevaarlijk is Geert Wilders?

De PVV is gevaarlijker dan de NSB. Met deze zin werd het boek Rechtsstaat in verval van de filosoof en senator voor de VVD Sybe Schaap in media aangekondigd. VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Halbe Zijlstra reageerde onmiddellij.

Lees verder

Gedenken en licht zien

In protestantse kerken werden afgelopen zondag de gestorven leden van de (kerkelijke) gemeenschap herdacht. De manier waarop dat gebeurde verschilde per kerk, maar overal werden de namen genoemd van degenen die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.

Lees verder

Wereldjongerendagen van Panama in teken van Maria

In het Vaticaan werd dinsdag een verrassend thema bekendgemaakt voor de Wereldjongerendagen. Daarin staat Maria centraal.

Lees verder

Hoe ik talent voor het leven kreeg – Hilarische roman over botsende culturen

Hoe ik talent voor het leven kreeg is een bij vlagen hilarisch boek van de Irakees Rodaan Al Galidi, die zeven jaar op een beslissing over zijn asielaanvraag moest wachten. Een vermakelijk boek vol misverstanden en botsende culturen.

Lees verder

Spijtbetuiging van de Rwandese katholieke Kerk

De Rwandese katholieke Kerk betreurde na 22 jaar dat sommige katholieke leken en priesters de genocide mee hadden gepland en voorbereid.

Lees verder

Zwitserse garde volgt opleiding in het buitenland

Mee door de aanslagen in Frankrijk en België volgen de leden van de Zwitserse garde voortaan hun opleiding ook deels in het buitenland.

Lees verder

Tertio stunt: 40 minuten interview met paus Franciscus

Hoofdredacteur Geert De Kerpel is opgetogen: 'Dit is het hoogtepunt in mijn journalistieke loopbaan. Tegelijk voelde de ontmoeting zo vertrouwd aan.'

Lees verder

Arkgemeenschap Gouda wint Religieuzenprijs 2016

De Religieuzenprijs 2016 is uitgereikt aan de Arkgemeenschap in Gouda. De prijs, bestaande uit een beeldje en een geldbedrag van 5.000 euro is beschikbaar gesteld door de Konferentie Nederlandse Religieuzen.

Lees verder

Engelse bisschoppen lanceren website over waardig sterven

Een website vol getuigenissen moet duidelijk maken dat mensen ook zonder euthanasie waardig kunnen sterven.

Lees verder

Cuba laat gevangenen vrij

Het Cubaanse bewind heeft, mee op vraag van paus Franciscus, een groep gevangenen vrijgelaten naar aanleiding van het Jaar van de Barmhartigheid.

Lees verder

Het kind en het badwater – Liever geen naast-elkaar-leving

Soms lijkt onze samenleving eerder op een naast-elkaar-leving. Bijvoorbeeld als  een huilende baby in de bus alleen maar irritatie opwekt in plaats van mededogen met moeder en kind. Dat God daar wel eens een bak water overheen wil kieperen, begrijpt Annemarie Scheerboom best.

Lees verder

Oudste druk van Stille Nacht ontdekt

In een antiekwinkel in Wenen werd de oudste gedrukte versie ontdekt van Stille Nacht, Heilige Nacht, het bekendste kerstlied.

Lees verder

Nieuw investeringsfonds voor aanpak armoede en klimaatverandering

Ruim zestig institutionele beleggers, vertegenwoordigers van vermogende families en duurzame durfkapitalisten gaan met het Vaticaan investeren in projecten tegen klimaatverandering en armoede. De partijen hebben zich bereid verklaard om in eerste instantie honderden miljoenen euro’s bij elkaar te brengen.

Lees verder

Eerste homilie van anglicaanse aartsbisschop in Westminster

De Britse katholieken en anglicanen hebben het Jaar van de Barmhartigheid samen afgesloten met een opmerkelijke symbolische geste.

Lees verder

Afsluiting heilig jaar van de barmhartigheid

Deze week zijn een paar duizend Nederlandse Pelgrims in Rome ter gelegenheid van het Jubeljaar van de Barmhartigheid dat 20 november officieel wordt afgesloten. Onder hen de secretaris van het Bestuur KNR en hoofd bureau. Een persoonlijke impressie:

Lees verder

50 Jaar katholiek in Nederland

Op 30 december organiseert Mariënburg met de Ekklesia Amsterdam een manifestatie, met concert en ontmoetingsmarkt: 50 jaar katholiek in Nederland.

Lees verder

Hoe nu verder in de VS? Update

De scherpe verdeeldheid onder Amerikaanse katholieken tijdens de voorbije verkiezingen, is exemplarisch voor een diepe kloof in de Verenigde Staten. Hoe kunnen politieke en kerkelijke leiders de wonden helen?

Lees verder

Eerste stipendium Thijmgenootschap ter waarde van 10.000 euro

De filosoof Michiel Meijer (32) heeft vandaag het eerste stipendium ontvangen van Het Thijmgenootschap, de vereniging voor wetenschap en levensbeschouwing.

Lees verder

“Is schieten op vluchtelingen volgende stap?”

“We slaan het Bijbelse gebod van de rechtvaardigheid jegens arme medemensen voortdurend in de wind.” De Finse secretaris-generaal van de Conference of European Churches (CEC) neemt geen blad voor de mond.

Lees verder

De Roerom, Postbus 90105, 5000 LA Tilburg | Tel. 013-545 58 00 | banken: ING  ---->  NL89 INGB 0003 4065 13

ABN ---->  NL28 ABNA 0264 8199 50 | redactie@deroerom.nl | siteproductie: SiteCan Hilversum