Welkom bij De Roerom

Pausreis naar Egypte

Iets meer dan 24 uur duurt het bezoek van paus Franciscus aan Egypte; komende vrijdag en zaterdag. Hij zal er tijdens zijn Angelusgebed, zondag op het Sint Pietersplein, ongetwijfeld over zal vertellen. foto: president Abdel Fattah al-Sisi

Lees verder

Het belangrijke gesprek van christenen met moslims

Lekendominicaan Erik Borgman is met een groep uit Utrecht voor tien dagen op bezoek in Irak. Zij logeren de eerste periode in het huis van de dominicaan Yusuf Thomas Mirkis, bisschop van Kirkuk. Op de avond van de eerste dag nadat zij zijn aangekomen, spraken zij Mirkis uitvoerig over zijn inzichten en visies.

Lees verder

Vaticaanse sterrenwacht tegen luchtvervuiling

Guy Consolmagno, hoofd van de pauselijke sterrenwacht, wil dat paal en sterk wordt gesteld aan de overbodige nachtverlichting in de straten.

Lees verder

Vele christenen stemden voor Erdogan

De polarisatie in de Turkse samenleving verdeelt onderling ook de christelijke minderheid in Turkije.

Lees verder

Patriarch Kirill: godsdienst is fundamenteel voor wereldvrede

Patriarch Kirill van Moskou roept de katholieke en orthodoxe Kerken op om een leidende rol te spelen in de bevordering van de wereldvrede.

Lees verder

“Niets staat definitief vast, zelfs de dood niet” – Paasoverweging

Op paasochtend hield Erik Borgman onderstaande overweging in zijn parochiekerk, de Dominicuskerk in Utrecht. Waar kunnen we Jezus, die verrezen is, ontmoeten?

Lees verder

IS botst op weerstand bij opmars naar Sint-Catharinaklooster

IS-strijders zijn teruggeslagen bij een dodelijke schietpartij aan een veiligheidspost vlakbij het Sint-Catharinaklooster op het schiereiland Sinaï.

Lees verder

Staat van God: nieuw jaarlijks debat over religie

Slechts 16 procent van de wereldbevolking is niet-religieus en tegen alle verwachtingen in neemt dit aantal alleen maar verder af. In 2060 zal 87,5 procent van alle mensen behoren tot een religie, volgens recent Amerikaans onderzoek.

Lees verder

Voor een stil moment in deze dagen

De redactie van deze site wenst u van harte een Zalig Pasen.

Lees verder

Kloosterbouwplan Schier afgeblazen vanwege verdeeldheid onder eilanders

Het in januari gepresenteerde plan van de cisterciënzer monniken om een klooster te bouwen op perceel ‘De Paardenbak’ aan de Westerburenweg op Schiermonnikoog zal niet worden gerealiseerd.

Lees verder

Leed en hoop van vijf jongeren die durven kiezen

Voor Goede Vrijdag zochten we naar ‘verborgen leed’ – pijn die er is maar niet gezien wordt. Vijf jongeren vertellen over hun zorgen en over hun bronnen van hoop.

Lees verder

Paus zal piusbroeders tijdens Fatimabezoek re-integreren

Franciscus zal de Priesterbroederschap Sint-Pius X volgende maand volledig in de katholieke Kerk re-integreren.

Lees verder

Uitgever van 'America' wordt raadgever van de paus

Als onderdeel van zijn hervormingen van de media van het Vaticaan heeft de paus enkele zwaargewichten als raadgever benoemd.

Lees verder

Over De Roerom, blad en website

De Roerom is bezig met de 31e jaargang. Een prestatie! Een blad dat vanaf het begin geheel door vrijwilligers wordt verzorgd.

Lees verder

Meer over iconen

Het aprilnummer van "Overeen" is verschenen, dat is het communicatieblad van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord. Het huidige nummer verschijnt b.g.v. de Zondag voor de Oosterse kerken op 14 mei a.s.

Lees verder

Ontdek een goed bewaard geheim

In de periode mei-juni 2017 zal Embregt Wever, diocesaan medewerker voor diaconie en missie, in Eindhoven vijf avonden verzorgen over wat hij noemt ‘een goed bewaard geheim’ in de katholieke Kerk.

Lees verder

Leven met verval

Ze zijn bejaard tot zeer hoogbejaard. De religieuzen van Nederland belichamen – letterlijk – een voorbije fase van kerkelijk leven. Misschien kunnen zij ons juist nu iets belangrijks leren, zegt Erik Borgman.

Lees verder

Barack Obama reist naar herdenking van de Reformatie

Tal van prominenten hebben toegezegd voor de herdenking van 500 Jaar Reformatie tijdens het Hemelvaartweekend, met Obama als opvallendste gast.

Lees verder

Christenen mogen niet in nieuwe kruisvaartmentaliteit vervallen

In een paasinterview roep secretaris Tveit van de Wereldraad van Kerken christenen op tot inclusiviteit in plaats van uitsluiting en confrontatie.

Lees verder

Trump naar Rome, maar niet naar de paus

De Amerikaanse president gaat niet met de paus in gesprek over zijn migratie- en klimaatbeleid.

Lees verder

Geboortebeperking lost overbevolking niet op

De Heilige Stoel herhaalt zijn verzet tegen geboortebeperking als een oplossing voor de overbevolking.

Lees verder

Kruip in de huid van de Bijbel

Een niet alledaagse manier van omgaan met een bijbelverhaal is het naspelen van het verhaal met een groep. Dat heet bibliodrama. Het boek Bibliodrama als pastoraat biedt handvatten om hiermee te werken. Verschillende genres bijbelverhalen komen aan bod, zoals wonderverhalen, psalmen, maar ook geweldsverhalen worden niet geschuwd.

Lees verder

Bijna 1,3 miljard katholieken wereldwijd

Het aantal katholieken groeit het sterkst in Afrika en blijft vrijwel stabiel in Europa.

Lees verder

Paus versterkt strijd tegen seksueel misbruik

De Ierse priester en kerkjurist John Kennedy moet erop toezien dat er strenger wordt opgetreden tegen priesters die zich schuldig maken aan misbruik.

Lees verder

Bisschop-elect Ron van den Hout: ‘Ik ben geen solist’

Na iets meer dan een jaar is een nieuwe bisschop aangewezen voor het bisdom Groningen-Leeuwarden. Op zaterdag 1 april presenteerde de doorgewinterde Brabander zich in het bisdomhuis in Groningen, op 3 juni wordt hij gewijd en neemt hij de bisschopszetel in bezit.

Lees verder

God en politiek – ‘De toekomst vindt ons alvorens wij haar vinden’ (slot)

Tegen de achtergrond van de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart schrijft Erik Borgman deze maand voor de Bezieling vijf theologische beschouwingen over politiek, in het verlengde van zijn nieuwste boek ‘Leven van wat komt. Een katholiek uitzicht op de samenleving’.

Lees verder

Vaticaan neemt opnieuw vluchtelingengezinnen op

Na eerder vluchtelingen vanuit het Griekse Lesbos te hebben opgevangen, biedt het Vaticaan nu aan drie Syrische families onderdak aan voor een jaar.

Lees verder

Canadese bisschoppen op Ad Liminabezoek

De Canadese bisschoppen, zowel van de latijnse als van de oosterse ritus waren op Ad Liminabezoek bij paus Franciscus. Een (engelstalig) artikel geeft een mooi inkijkje in de sfeer waarin paus Franciscus deze bezoeken aanpakt en hoe in alle openheid thema's worden besproken

Lees verder

Duitse misbruikspecialist adviseert priesteropleidingen

Paus Franciscus heeft de bekende Duitse preventiespecialist Hans Zollner gevraagd om advies te geven voor de uitbouw van de priesteropleiding.

Lees verder

Nieuwe bisschop van Groningen- Leeuwarden (update)

Mgr. de Korte bisschop van den Bosch laat weten wie de nieuwe bisschop van zijn oude bisdom wordt.

Lees verder

Kerk in Nood wil 12.000 huizen heropbouwen

Kerk in Nood kondigt de oprichting aan van een internationaal fonds voor de terugkeer van vluchtelingen uit Irak.

Lees verder

Bisschoppen EU hebben vertrouwen in toekomst Europa

De brexit mag niet het einde betekenen van de eenmaking en het Europese project, dat nog steeds de volledige steun heeft van de Europese Kerken.

Lees verder

De Roerom, Postbus 90105, 5000 LA Tilburg | Tel. 013-545 58 00 | banken: ING  ---->  NL89 INGB 0003 4065 13

ABN ---->  NL28 ABNA 0264 8199 50 | redactie@deroerom.nl | siteproductie: SiteCan Hilversum