Welkom bij De Roerom

De waarheid (s)preken te midden van oceanen van leugens en propaganda

Ontkerkelijking of niet, er worden in ons land wekelijks nog altijd vijf- tot zevenduizend preken gehouden, schat ik. Wat betekent preken in deze tumultueuze dagen waarin alle waarden waarop de vrije samenleving gebouwd is, onder druk staan? Misschien meer dan ooit komt het ook in deze dagen aan op ware woorden.

Lees verder

Verdeeldheid over Trump bij christenen

Geloofsgemeenschappen in de Verenigde Staten hebben een belangrijke rol gespeeld bij de verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten. Met name evangelische groepen hebben zich uitgesproken voor Trump.

Lees verder

De kracht van het nieuwe ritueel

Wat is dat toch? Dat steeds meer uitvaartdiensten worden verzorgd door sprekers van buitenaf, voorgangers, afscheidsbegeleiders? Dat er zaadjes worden gepland, duiven losgelaten, linten doorgeknipt, handen vastgehouden. Is dat een bevlieging van deze tijd of gaat dit de uitvaart van de toekomst worden?

Lees verder

Volgens christelijke spiritualiteit is liefde een maatschappelijke kracht

Het conflict bij voetbalclub Bladella is onze samenleving ten voeten uit, zegt René Grotenhuis. Als in een moderne zedenschets staan partijen verongelijkt tegenover elkaar; niet bereid tot relativering van het eigen perspectief; zonder oog voor het grote geheel. En de voetballertjes? Zij zijn letterlijk kind van de rekening. Wat hier mist is liefde als maatschappelijke deugd: empathie, barmhartigheid, hartelijkheid, vergeving. Precies dat kunnen christenen inbrengen in het maatschappelijk debat.

Lees verder

Archief

Het januarinummer van deze jaargang is toegevoegd aan het archief

Lees verder

Maar hoe blijf je overeind in die lawine van onheilsberichten?

Alleen wie voeling houdt met de grond van zijn bestaan, met God, met de mensen om hem heen, met zichzelf, met de natuur, kan rustig worden.

Lees verder

Gezocht: Creatieve betrokken pastor, Best

De Stichting Geloofsgemeenschap H. Antonius (Antonius in Beweging) zoekt een creatieve betrokken Pastor die met ons in beweging wil blijven (0,4 fte).

Lees verder

Latijns patriarchaat helpt vluchtelingen uit Irak

Het patriarchaat in Jeruzalem heeft al meer dan 11.325 ontheemde gezinnen uit Irak bijgestaan met humanitaire hulp

Lees verder

Eerste overleg van groene kloosterlingen in Frankrijk

in de abdij van Bec-Hellouin eindigt zaterdag een driedaagse conferentie met vertegenwoordigers van twintig kloostergemeenschappen en nieuwe gemeenschappen, zoals Emmanuel en de Chemin Neuf.

Lees verder

Ook de paus slaapt niet op twee oren.

Lekker op twee oren slapen. Het is fysiek onmogelijk. Je slaapt op het linker-, of het rechteroor. Of op geen van beiden. Nooit op allebei tegelijk? Het wordt dan ook maar bij wijze van spreken gebruikt: iemand die zich geen zorgen hoeft te maken en weet dat het allemaal dik voor elkaar komt die slaapt – spreekwoordelijk – op beide oren.

Lees verder

Kerk in Actie presenteert diaconale stemwijzer

Vandaag, precies een maand voor de verkiezingen, presenteert Kerk in Actie een diaconale stemwijzer: het Kerk in Actie KiesAdvies.

Lees verder

De scheuren zitten ook in de mensen

Mede vanwege de verkiezingen in maart besteedden landelijke bekendheden als Freek de Jonge, Jan Mulder en Arjen Lubach veel aandacht aan de aardbevingen in Groningen. Vooral omdat ze speelbal zijn in een spel dat tergend traag gespeeld wordt, gaan mensen er kapot aan.

Lees verder

Volgelingen van Geert Wilders zijn een doorsnee van de bevolking

Het zijn niet alleen de lager opgeleide ‘boze witte mannen’ die zich keren tegen migratie en stemmen op de PVV van Geert Wilders. Zijn aanhangers komen uit alle lagen van de bevolking.

Lees verder

Patriottische Vereniging China erkent ondergrondse bisschoppen niet

China en het Vaticaan hebben bijna een diplomatiek akkoord bereikt, maar de patriottische vereniging laat zich niet buitenspel zetten.

Lees verder

Kardinaal veroordeelt Britse asielbeleid

De Britse kardinaal Nichols herinnert de Engelse regering aan haar plicht om minderjarige oorlogsvluchtelingen te helpen.

Lees verder

Paus overlegt met kardinalen over hervormingen

Paus Franciscus komt deze week voor de negentiende keer met zijn nauwste adviseurs samen voor overleg over de voortzetting van de hervormingen.

Lees verder

Joseph Wresinski leerde armen hun kracht ontdekken

Voor Joseph Wresinski, die precies 100 jaar geleden werd geboren, is extreme armoede een schending van de fundamentele mensenrechten.

Lees verder

Vacature hoofd communicatie bisdom Den Bosch ingevuld

Per 1 maart 2017 is Joost Goes door de bisschop van ’s-Hertogenbosch aangesteld tot hoofd communicatie van het bisdom. De aanstelling past in de voornemens van de bisschop. Het betreft een halftime functie.

Lees verder

Vrijgave Vaticaans oorlogsarchief loopt vertraging op

Paus Benedictus XVI kondigde destijds aan dat het Archivio Segreto Vaticano, het oorlogsarchief van het Vaticaan, in 2015 zou worden vrijgegeven.

Lees verder

Nieuw-Zeelander bouwt 'groene' kathedraal

Barry Cox, die een bedrijf voor tuinaanleg heeft, spendeerde de afgelopen jaren aan de bouw van een indrukwekkende groene kathedraal.

Lees verder

Pakistaanse christenen blij met nieuwe wetten

Het Pakistaanse parlement keurde belangrijke wetswijzigingen goed over de bestraffing van godslastering, aansporing tot haat en gedwongen huwelijk.

Lees verder

China en de Heilige Stoel dicht bij een akkoord

De Heilige Stoel en China bereikten volgens de bisschop van Hongkong een consensus als aanzet voor de procedure van de bisschopsbenoeming.

Lees verder

La Civiltà Cattolica kadert affichecampagne tegen paus Franciscus

De affichecampagne tegen de paus bewijst volgens het jezuïetentijdschrift dat zijn hervormingen van de Curie vooruitgaan en effectief impact hebben.

Lees verder

Pioniers onverwacht oecumenisch

Het staat niet centraal in het persbericht, maar wie de evaluatienota ‘Op hoop van zegen’ van de PKN leest merkt al snel dat de pioniersplekken weliswaar protestants zijn aangezet, maar in vele omstandigheden ontdekten dat het zonder de oecumene niet zal gaan.

Lees verder

'Samoerai van Christus' zalig verklaard

Takayama Ukon, een Japanse krijgsheer uit de 15-16de eeuw is dinsdagmorgen in Osaka onder grote belangstelling zalig verklaard. Takayama Ukon, de 'samoerai van Christus' © Kerknet

Lees verder

Bisschoppen VS vragen herstel godsdienstvrijheid

De bisschoppen dringen aan op de snelle ondertekening van een decreet over de bevordering van de godsdienstvrijheid.

Lees verder

Nieuw Vaticaans charter voor gezondheidszorg

22 jaar na de eerste handleiding publiceert het Vaticaan een nieuw charter voor de gezondheidszorg, met aandacht voor actuele bio-ethische kwesties.

Lees verder

Italiaanse priester zegent smartphone

Met zijn initiatief wil de Italiaanse geestelijke Don Giorgio aansporen tot een bewuster en positiever gebruik van de moderne communicatiemiddelen.

Lees verder

Je rijk voelen met minder – Vasten helpt

Leni Cellini tracht haar ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Ze probeert zo min mogelijk te kopen en leeft al enkele jaren veganistisch (puur plantaardig).

Lees verder

Vaticaan wil strikte regels voor bloed- en orgaandonatie

Het Vaticaan steunt de regelgeving van de Wereldgezondheidsorganisatie over bloeddonatie.

Lees verder

Duitse bisschoppen publiceren brief over huwelijk en gezin

De Bisschoppenconferentie van Duitsland heeft een brief gepubliceerd die een nieuwe impuls aan de huwelijks- en gezinspastoraal moet geven.

Lees verder

Wereldraad en lutheranen herinneren aan gastvrijheid voor vreemde

Drie belangrijke christelijke overlegorganen veroordelen het nieuwe migratiebeleid van VS-president Donald Trump.

Lees verder

De Roerom, Postbus 90105, 5000 LA Tilburg | Tel. 013-545 58 00 | banken: ING  ---->  NL89 INGB 0003 4065 13

ABN ---->  NL28 ABNA 0264 8199 50 | redactie@deroerom.nl | siteproductie: SiteCan Hilversum