Welkom bij De Roerom

Abt Hendrickx: Welke eenheid is nu geweld aangedaan?

Bisschop Gerard de Korte van Den Bosch heeft zijn eerder gegeven toestemming voor de oecumenische gebedsdienst op 24 juni (Roze Zaterdag) in de Sint-Janskathedraal ingetrokken. Deze viering werd nu gehouden in de protestantse Grote Kerk.

Lees verder

Kerkennacht

Op talrijke plaatsen in het land wordt in dit weekend de Kerkennacht gehouden. Het is een oecumenisch initiatief dat bedoelt de bekendheid met de kerken te vergroten.

Lees verder

Europese kerken protesteren tegen Koranlezing in Aya Sofia

De Koranlezing in de Aya Sofia in Istanbul betekent een ernstige stap terug voor de interreligieuze dialoog vinden kerkleiders in heel Europa.

Lees verder

Nederlandse tulpen voor de paus

Koning Willem-Alexander heeft in het Vaticaan overlegd over het milieu, migratie en vrede en veiligheid.

Lees verder

Retraite Geweldloosheid en Vrede

De KNR organiseert in het kader van haar jaarthema 2017 – Geweldloosheid en rechtvaardige vrede – een tweedaagse retraite.

Lees verder

Steeds minder godsdienstvrijheid wereldwijd

Volgens EU-gezant Jan Figel gaat de godsdienst- en gewetensvrijheid er steeds sterker op achteruit.

Lees verder

President Trump haalt onvoldoende bij Amerikaanse katholieken

56% van de Amerikaanse katholieken geven president Trump een onvoldoende, 52% van de blanke katholieken steunt zijn beleid.

Lees verder

Europa mag zijn verantwoordelijkheid niet afschuiven

Volgens tal van katholieke organisaties moeten westerse landen hun verantwoordelijkheid nemen voor de opvang van vluchtelingen.

Lees verder

Duitse voorzitter voor Pauselijke Academie Wetenschappen

De Duitser Joachim von Braun, een expert in economisch ontwikkelingsbeleid, wordt voorzitter van de Pauselijke Academie voor Wetenschappen.

Lees verder

Bestrijding corruptie door het Vaticaan

In 2014 heeft paus Franciscus de Maffiosi geëxcommuniceerd. Nu worden verdere stappen gezet en wordt ook het corruptievraagstuk erbij betrokken. Moeten zij die zich aan corruptie schuldig maken niet geexcommuniceerd worden?

Lees verder

Vier dissidente kardinalen schrijven nogmaals naar de paus

De vier kardinalen, die eerder al waarschuwden voor de gevolgen van Amoris Laetitia, publiceren hun tweede brief aan paus Franciscus.

Lees verder

Een project van de Franciscanen

De Franciscaanse Beweging biedt onder de naam ‘Lieverlede’ een bezinningsperiode van vijf weekenden voor mensen die pas op de plaats willen maken om hun levensweg tot nu toe te overzien en bewust naar de toekomst willen kijken.

Lees verder

“Ik vertrouw erop dat bisschop De Korte zal blijven handelen als herder”

Bisschop De Korte van Den Bosch besloot begin deze maand de kathedraal beschikbaar te bestellen voor de oecumenische gebedsdienst op Roze Zaterdag, 24 juni. Later trok hij zijn besluit terug.

Lees verder

Voor wie doe je het eigenlijk?

SIRE, de Stichting voor Ideële Reclame, haalde een stunt uit. Het verzon een bureau dat mensen tegen betaling mooi zou laten lijken

Lees verder

Gebed voor slachtoffers van bosbrand in Portugal

De Portugese bisschoppen zijn solidair en bidden voor alle slachtoffers en hun families van de verwoestende bosbranden in hun land.

Lees verder

Vaticaanse diplomaat klaagt nieuwe westers kolonialisme aan

Vaticaanse diplomaat verwijt sommige westerse landen hun macht te misbruiken om hun waarden en opvattingen aan ontwikkelingslanden op te leggen.

Lees verder

Jezus populair bij Britse tieners

Een op vijf Britse jongeren heeft een grote genegenheid voor het christelijke geloof en beschouwt Jezus als een belangrijke inspiratiebron.

Lees verder

Moslims steunen heropbouw van universiteitsbibliotheek in Mosul

De collectie van de bibliotheek van de katholieke universiteit van Mosul bevatte 3.500 vaak uitzonderlijke manuscripten en boeken.

Lees verder

Emeritus paus Benedictus XVI heeft heimwee

Emeritus paus Benedictus XVI verblijft graag in het Vaticaan, maar toch blijft het heimwee naar zijn Beierse geboortegrond knagen.

Lees verder

Christenen worden in 128 landen vervolgd of gediscrimineerd

Het christendom is met zijn 2,3 à 2,4 miljard gelovigen niet alleen de grootste, maar ook de meest vervolgde godsdienst.

Lees verder

Kerk is pionier in de strijd tegen aids in India

India telt meer dan 2 miljoen inwoners die met hiv zijn besmet, een groot aantal daarvan is aangewezen op de hulpverlening van de katholieke Kerk.

Lees verder

Paus Franciscus overlegt over bisschopsbenoeming

Paus Franciscus gaat na hoe hij gelovigen sterker bij de benoeming van nieuwe bisschoppen kan betrekken.

Lees verder

Bisschop de Korte trekt toestemming in

Bisschop Gerard de Korte heeft de toestemming voor het houden van een oecumenische viering b.g.v Rose Zaterdag ingetrokken, omdat zijn eerdere stellingname op weerstand stuitte bij priesters en gelovigen.

Lees verder

Meer tijd om minder te lezen: 8 leestips

Alles moet sneller, ook ons lezen. Aan de KU Leuven heb je zelfs cursussen ‘snel lezen’. Maar een Chinese wijsgeer uit de moderne 12de eeuw biedt een duidelijk alternatief om ons leesgedrag te verbeteren.

Lees verder

500 armen bij paus te gast voor middagmaal

Paus Franciscus vraagt om dit jaar op 19 november wereldwijd solidariteitsinitiatieven met de armen te organiseren.

Lees verder

Paus Franciscus roept op tot meer daadwerkelijke naastenliefde

Paus Franciscus roept de christenen in de hele wereld op meer aandacht te hebben voor de armen. Hij doet dat in een eigen(tijdse) versie van het beroemde Zonnelied van de heilige Franciscus van Assisi.

Lees verder

Internationale erkenning voor rol van Sant’Egidio

De Verenigde Naties hebben een akkoord gesloten met Sant’Egidio om vredesinspanningen op elkaar af te stemmen.

Lees verder

“Mijn hoop is dat de nieuwe generatie journalisten minder zoekt naar polarisatie en conflicten”

Terwijl de kerken leeglopen, koos de School voor Journalistiek in Utrecht ervoor om alle 350 eerstejaars studenten in levensbeschouwing te onderwijzen.

Lees verder

NIPT-test: vraag- en uitroepteken

In zijn Standpunt in Tertio vraagt redacteur Geert De Cubber zich af hoe vrij toekomstige ouders zijn om de test al of niet te ondergaan.

Lees verder

‘Verlos ons!’ – Politiek als religie

Met de afgang van Theresa May hebben kiezers opnieuw voor politieke verbijstering gezorgd. Politiek heeft een religieuze dimensie gekregen. Van politici wordt niet minder verwacht dan dat zij verlossing brengen. Een gevaarlijks ontwikkeling, vindt René Grotenhuis, die haaks staat op het sociaal christelijk denken.

Lees verder

Vaticaan verwerpt detentie minderjarige vluchtelingen

De waarnemer van de H. Stoel bij de VN dringt aan op een betere bescherming van de belangen van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen.

Lees verder

Vrees voor aanslagen tegen kerken en kloosters in Egypte

Magdy Abdel Ghaffar, de Egyptische minister van Binnenlandse Zaken, vraagt christenen om kerkbezoeken te vermijden.

Lees verder

De Roerom, Postbus 90105, 5000 LA Tilburg | Tel. 013-545 58 00 | banken: ING  ---->  NL89 INGB 0003 4065 13

ABN ---->  NL28 ABNA 0264 8199 50 | redactie@deroerom.nl | siteproductie: SiteCan Hilversum