Welkom bij De Roerom

Amerikaanse Jezuïeten kritisch op Trump

Onder de Amerikaanse katholieken is een verscheidenheid van reacties waar te nemen bij de installatie van Trump.

Lees verder

Pausbezoek aan Rusland komt dichterbij

Volgens aartsbisschop Paolo Pezzi van Moskou wordt een pausbezoek aan de Russische hoofdstad voor het eerst ook echt mogelijk.

Lees verder

Kardinaal Dolan naar ambtsaanvaarding van Trump

Donald Trump wordt op 20 januari aangesteld als 45ste president van de VS, maar niet iedereen loopt storm om de inauguratieplechtigheid bij te wonen.

Lees verder

Cultuur als wapen tegen de terreur

Een tentoonstelling over de heilige plaatsen van de monotheïstische godsdiensten reist de wereld rond, weldra ook tot in New York.

Lees verder

Gedreven door Christus’ liefde

De Raad van Europese bisschoppenconferenties (CCEE) en de Conferentie van Europese Kerken (CEK) publiceren gemeenschappelijke verklaring.

Lees verder

Paus: Luther was kerkhervormer tegen wil en dank

Paus Franciscus heeft vandaag donderdag een oecumenische delegatie ontvangen naar aanleiding van de Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen.

Lees verder

Christenen zijn gasten op aarde en zouden zich zo moeten gedragen

Wat stond Luther precies voor ogen? Uit zijn eigen teksten valt dat het beste op te maken. In een serie over de theologische inzichten van Maarten Luther, deze keer aandacht voor het christenleven.

Lees verder

Waarom de islam gediend zou zijn met een Jaar van Barmhartigheid

De professor en islamdeskundige Mouhanad Khorchide roept de islam op een Jaar van de Barmhartigheid uit te roepen.

Lees verder

Mijn allerliefste tante

“Mijn allerliefste tante is overleden”, vertelt Liesbeth Gijsbers. “Bijna negentig werd ze. Vlak voor haar dood zocht ik haar op, in het Deventer ziekenhuis. De volgende dag zou ze naar huis gaan, want revalideren, dat wilde ze niet. Euthanasie evenmin. Dan maar niet meer eten, want genoeg is genoeg. Bang voor de dood was ze niet. Hoe kun je bang zijn voor het paradijs?”

Lees verder

Duitse protestanten ontmoeten paus Franciscus

Een delegatie van de Evangelische Kerk van Duitsland (EKD) brengt op 6 februari een bezoek aan Rome en ontmoet er paus Franciscus.

Lees verder

Biddend de vasten in met digitale retraite en kruisweg

Als voorbereiding op Pasen bieden de jezuïeten een nieuwe digitale 40-dagenretraite. Voor Goede Vrijdag is er een podcast van 55' met de kruisweg.

Lees verder

Lineamente van de 'Jongerensynode 2018' voorgesteld

Paus Franciscus roept in oktober 2018 de bisschoppen uit de hele wereld over de pastorale zorg en nabijheid van de katholieke Kerk met de jongeren.

Lees verder

Schaamte in de religieuze kunst

Op plastische naakten zul je de hoogrenaissance monnik-kunstenaar Fra Bartolommeo niet makkelijk betrappen. Zijn werk is nog te zien tot en met 15 januari  in Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam.

Lees verder

Evangelische bisschop hoopt op doorbraak over eucharistie

Met wederzijdse toegang tot de heilige communie zouden de protestanten en katholieken een van de belangrijkste hordes nemen naar christelijke eenheid

Lees verder

Waar is wat je klikt? – Een pleidooi voor waarheid

Fake nieuws speelt een steeds grotere rol in de publieke opinievorming. Dat maakt nadenken over waarheid actueel, stelde filosoof en journalist Rob Wijnberg onlangs in een bijdrage in ‘de Correspondent’. Jammer dat Wijnberg zo weinig begrip heeft van een christelijke visie op waarheid.

Lees verder

Ook wij zijn vreemdeling

Nederland zou enerzijds de mensenrechten strikt moeten willen nastreven en tegelijk een strikt beleid durven voeren alvorens nieuwe Nederlanders staatburgers worden. Prof. dr. Fred van Iersel, voorzitter van de beraadgroep Samenlevingsvragen, spreekt over ‘de vreemdeling in ons midden’ op 14 januari in het bisdom Den Bosch.

Lees verder

Religies bij de ambassadeur

Hondstrouw. Dat zijn ze. De leden van het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims. Telkens als er in het afgelopen jaar een aanslag was waarbij doden vielen, zochten ze elkaar op, stelden een verklaring op

Lees verder

Macht en onmacht van de media

Het Albertinumgenootschap in Nijmegen organiseert in maart een viertal lezingen over de invloed en macht van media op het sociaal-maatschappelijke, politieke en individuele leven, op mensvisie en thema’s die zich aandienen in een mensenleven.

Lees verder

Zuster Helen Prejean protesteert tegen de doodstraf

De bekende Amerikaanse zuster en antidoodstrafactiviste Hellen Prejean roept de VS opnieuw op tot de afschaffing van de doodstraf.

Lees verder

Congregatie voor Geloofsleer vroeg aanpassing van exhortatie

Een reeks correcties van medewerkers van de Congregatie voor de Geloofsleer werd niet opgenomen in de definitieve tekst van de apostolische exhortatie Amoris Laetitia.

Lees verder

11 tips van marketeers voor geloofwaardige communicatie

Alle media maken een crisis van geloofwaardigheid door. Welke lessen kunnen we leren van marketeers? Doe er je voordeel mee voor jouw organisatie.

Lees verder

Vaticaan stelt slaapzalen 24 uur op 24 ter beschikking

Paus Franciscus heeft opdracht gegeven ervoor te zorgen dat de daklozen in de buurt van het Sint-Pietersplein geen kou lijden.

Lees verder

Bisschoppen VS organiseren Week van de Migrant

Met een Week van de Migrant willen de katholieke bisschoppen van de VS een impuls geven aan een 'cultuur van ontmoeting'.

Lees verder

Nieuw dicasterie van start

Het nieuwe dicasterie voor de bevordering van de integrale ontwikkeling vormt de voorlopige bekroning van de curiehervormingen van paus Franciscus.

Lees verder

Indiase bisschop geeft zelf het goede voorbeeld

Een bisschop uit India roept zijn landgenoten op tot orgaandonatie.

Lees verder

Hoogfeest van de Openbaring van de Heer

Drie Koningen (Balthasar, Melchior & Caspar), Het Oosten; pelgrims; † 30(?). Feest 1 & 6 & 11 (Balthasar) & 12 januari & 23 juli: Keulen: overbrenging der relieken in 1164) ‘Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, onder koning Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: “Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want wij hebben zijn ster zien opkomen en wij zijn hier om hem te huldigen”.’

Lees verder

Katholieken sterk vertegenwoordigd in Congres VS

Katholieken waren nooit in de geschiedenis van de VS zo sterk vertegenwoordigd in het Congres, terwijl de invloed van protestanten sterk is gedaald.

Lees verder

Hoop is een politieke deugd;

Hoe kun je een verweesde samenleving hoop bieden? Populisten bieden schijnhoop. De elite, nu veelal verguisd, moet haar verantwoordelijkheid nemen en echte perspectieven bieden.

Lees verder

"50 sterftejaren of geboortejaren?”

Vrijdag 30 december 2016 kwamen twee scharnierpersonen uit katholiek Nederland bij elkaar in het Muziekgebouw in Eindhoven tijdens een manifestatie en meezingdag georganiseerd door vereniging Mariënburg en Ekklesia Amsterdam.

Lees verder

‘Ik ben verbonden’ – Doe mee: speld de hashtag(#) op

Met de actie ‘#ikbenverbonden’ zoeken Eric Corsius (theoloog en columnist van de Bezieling) en Chantal Tielemans, (coördinator Beweging van Barmhartigheid) nieuwe wegen naar verbinding.

Lees verder

Geweldloosheid, een nieuw thema in vredesboodschap van de paus

Paus Franciscus roept in zijn boodschap voor Wereldvrededag alle mensen van goede wil uit alle religies en levensovertuigingen op tot geweldloosheid.

Lees verder

28 katholieke martelaars in 2016

Het aantal moorden op priesters en religieuzen lag opnieuw het hoogst in Latijns-Amerika en er werden dubbel zoveel vrouwelijke religieuzen vermoord

Lees verder

De Roerom, Postbus 90105, 5000 LA Tilburg | Tel. 013-545 58 00 | banken: ING  ---->  NL89 INGB 0003 4065 13

ABN ---->  NL28 ABNA 0264 8199 50 | redactie@deroerom.nl | siteproductie: SiteCan Hilversum