Welkom bij De Roerom

Het Tweede Vaticaans Concilie nog niet uitgesproken

Kunnen die teksten van Vaticanum II uit 1965 ons nog wel wat zeggen? Jos Moons leerde daar niet te hard over oordelen. Want onder iedere letter schuilt een geest.

Lees verder

Over de interreligieuze dialoog

Christenen, joden en moslims die met elkaar in geloofsgesprek gaan, dat gaat niet altijd goed. Dit boek van Jan van Eycken helpt je de andere godsdiensten beter te begrijpen.

Lees verder

Bisschop kijkt in missionair testament terug en vooral vooruit

Bij gelegenheid van het afscheid van Mgr. Frans Wiertz als bisschop van Roermond verschijnt een nieuw boek, waarin hij zijn gedachten laat gaan over de toekomst van de katholieke kerk. De journalist Christian van der Heijden voerde afgelopen zomer vier lange gesprekken met de scheidend bisschop.

Lees verder

Erik Borgman: over de toekomst van de kerk

Het is uiteindelijk de vraag van welke God ons leven getuigt. De God, zo zou ik hopen, in wie wij hoe dan ook leven, bewegen en zijn. Niemand valt ooit uit Gods hand: meer hebben wij in zekere zin niet te zeggen. Maar wie zich werkelijk realiseert wat dit betekent, die weet ook dat het genoeg is.

Lees verder

'Missionair testament' bisschop Wiertz gepresenteerd

Het boek ‘Bisschop Frans Wiertz, missionair testament’ is donderdag 23 november gepresenteerd. Dat gebeurde in Roermond tijdens een symposium over de toekomst van de kerk.

Lees verder

Migratieproblematiek te complex voor slogans

Jesuit Refugee Service (JRS) bracht vorige week 450 mensen in Brussel samen om na te denken over het fenomeen van migratie.

Lees verder

China: Minder katholieken, meer protestanten

De groei van de katholieke Kerk in China stagneert en lijkt zich zelfs om te keren.

Lees verder

Week van het Katholiek Onderwijs

Dit jaar wordt de Week van het Katholiek Onderwijs gehouden van 11 tot en met 15 december. De week valt daarmee middenin de Advent, de periode dat in de Katholieke Kerk wordt toegeleefd naar de geboorte van Jezus Christus.

Lees verder

Voorstelling over armoede in Rosmalen

Op zaterdag 2 december wordt in de H. Laurentiuskerk in Rosmalen de theatervoorstelling De OmZieners opgevoerd.

Lees verder

Vaticaan overlegt met vakbondsmensen

Het Vaticaan gaat vandaag en morgen in gesprek met de vakbonden en de arbeidersbeweging wereldwijd.

Lees verder

Cecilia de patroonheilige van muzikanten

22 november is sinds de late Middeleeuwen de naamdag van de heilige Cecilia van Rome. Maar wat had ze precies met muziek?

Lees verder

Eerherstel voor Pierre Teilhard de Chardin

Het Vaticaan schaaft na 50 jaar zijn standpunt bij over de geschriften van de jezuïet, antropoloog en spirituele denker Pierre Teilhard de Chardin.

Lees verder

Christelijke cultuurdragers

Het kerkelijk jaar geeft culturele rijkdom. Vanuit die instelling heeft de Evangelische Kerk in Duitsland een tijdschrift uitgebracht waarin de gang van advent, kerstfeest, pasen en pinksteren wordt gevolgd. In zo’n honderd pagina’s gaat de kerk in op de liederenschat, de symboliek en de theologie bij elk van de feestdagen.

Lees verder

Tegen de armoede

Voor ambtsdragers en (andere) vrijwilligers die in de plaatselijke situatie met armoede te maken krijgen is er een praktische handreiking gemaakt.

Lees verder

Te weinig milieuvriendelijk papier

De uitnodiging voor de 101ste Katholikentag van 2018 in Münster liep vetragingen op door de Duitse Bondsverkiezingen.

Lees verder

De Roerom, Postbus 90105, 5000 LA Tilburg | Tel. 013-545 58 00 | banken: ING  ---->  NL89 INGB 0003 4065 13

ABN ---->  NL28 ABNA 0264 8199 50 | redactie@deroerom.nl | siteproductie: SiteCan Hilversum