Welkom bij De Roerom

Kerken en belastingsdienst vernieuwen convenant

Vrijdag 15 december hebben het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en de Belastingdienst een hernieuwd samenwerkingsconvenant ondertekend.

Lees verder

Masterclass ‘Inspireren en dienen’

Deze masterclass is bedoeld voor personen met een (bege)leidinggevende rol. Hierbij valt te denken aan schoolleiders, leidinggevenden in de gezondheidszorg, maar ook aan leidinggevenden in een andere dienstverlenende sector zoals het welzijnswerk of in het bedrijfsleven

Lees verder

Australische bisschop dringt aan op einde clericalisme

In de context van een rapport dat vandaag verscheen over het misbruik van kinderen in Australië is het verfrissend kennis te nemen van het standpunt dat de bisschop Bishop Vincent Long Van Nguyen of Parramatta, inneemt.

Lees verder

Spinvis zingt met broeders Jozef, Wijbe en Anthony

Het is een bijzonder gezicht: de eigenzinnige muzikant Spinvis (Erik de Jong) zingt een op een beurtzang geïnspireerd lied in het koor van het Dominicanenklooster Zwolle, samen met broeders Jozef Essing, Wijbe Fransen en aspirant Anthony. Songs for Mary, deel 2.

Lees verder

Oude verhalen nieuw leven ingeblazen

Religieuze teksten veranderen niet, maar het begrip ervan verandert elke generatie. Dat is het uitgangspunt van Inez van Oord wanneer ze de Bijbelse verhalen uit haar jeugd herleest en opnieuw probeert te duiden.

Lees verder

Kerst als tegencultuur

Elk jaar zocht ik als predikant naar de essentie van kerst. Of liever, de essentie van de geboorteverhalen in Mattheüs en Lukas. En altijd kwam ik uit bij het thema tegencultuur.

Lees verder

'Europa telt meer christelijke immigranten dan islamitische'

Een half jaar lang wisselde Hilde Van den Eynde haar functie van wetenschapsjournaliste bij De Standaard (Vlaanderen) met die van correspondente Waar is God?.

Lees verder

De trommelaar – Kerstverhaal

Marinus van den Berg heeft een verzameling santons. Dat zijn kleine handgeschilderde beeldjes uit de Provence. Hij heeft er inmiddels diverse kerstgroepen van. Een van die beeldjes uit zo’n groep is de trommelaar: een figuur dat als extra versiering bij de kerststal hoort.

Lees verder

Bedevaartrecord in Guadelupe

Sinds de oprichting van het Mariaheiligdom in het Mexicaanse Guadelupe werden nooit eerder zoveel bedevaarders geteld.

Lees verder

Vaticaan organiseert symposium over xenofobie en populisme

Kerken en VN-organisaties willen samen de voedingsbodem voor xenofobie en populisme droogleggen.

Lees verder

Als je afscheid moet nemen ....

kan het goed zijn om kennis te nemen van het "expertisecentrum omgaan met verlies".

Lees verder

Knooppunt Kerken en Armoede

Er is weer een nieuwsbrief verschenen van "Kerken en Armoede"De brief geeft een schat van informatie over initiatieven en gebeurtenissen op het punt van aandacht voor en bestrijding van afrmoede.

Lees verder

Je blijft toch wel bij me komen?

Er zijn heel wat vormen van bijzonder pastoraat al dan niet in kerkelijk verband uitgeoefend. Een mooi voorbeeld daarvan is de Stichting Buurtpastoraat Utrecht. De Stichting geeft een nieuwsbrief uit, waaruit we hier een deel overnemen. U kunt er zich op abonneren.

Lees verder

Oost-Duitse bisdommen hebben steun nodig

Volgens aartsbisschop Heiner Koch van Berlijn is de kerkelijke inzet in de voormalige DDR (Oost-Duitsland) zonder financiële steun onhoudbaar.

Lees verder

“Het gaat hier niet om wat je doet, maar wie je bent”

Aan de rand van het Gelderse stadje Huissen, op een terp, ligt het ommuurde Dominicanenklooster. Eeuwenoude hoge bomen geven met hun herfsttooi het klooster een haast sprookjesachtig aura. Het toegangshek staat open

Lees verder

De Roerom, Postbus 90105, 5000 LA Tilburg | Tel. 013-545 58 00 | banken: ING  ---->  NL89 INGB 0003 4065 13

ABN ---->  NL28 ABNA 0264 8199 50 | redactie@deroerom.nl | siteproductie: SiteCan Hilversum