Over ons

Wie, wat is De Roerom?

Meer dan vijf en dertig jaar geleden, medio jaren tachtig van de vorige eeuw is het blad begonnen. De Roerom ontwikkelde zich tot een blad over zingeving en religie. Het blad is onafhankelijk en wordt geheel door vrijwilligers verzorgd. De Roerom is van katholieke huize maar is oecumenisch van aard en geeft dus graag ruimte aan allen die als bondgenoten mee willen zoeken naar de betekenis van zingeving, religie en spiritualiteit in het leven van alledag. Gezien zijn afkomst uit het Brabantse heeft De Roerom een gemoedelijke aard, is mildkritisch en voortdurend nieuwsgierig naar ontwikkelingen in samenleving en kerk, in ons land en daarbuiten, die het leven van mensen goed maken.

website en nieuwsbrief
Nauw verbonden met het blad is deze website die u enerzijds informeert over het blad en zijn inhoud, anderzijds u ook tussentijds op de hoogte houdt over thema’s die bij het Roerompubliek passen. U kunt zich -gratis- abonneren op de digitale nieuwsbrief, Opzien, over bijzondere nieuwsfeiten wordt u dan regelmatig direct geïnformeerd. 

De Roerom, voor Zingeving en religie

Uitgever
De Roerom wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van
de Stichting ‘De Roerom’, ’s-Hertogenbosch
KvK ’s-Hertogenbosch S41083196

Redactie
Liesbeth de Moor (hoofdredacteur), Antoinette Bastiaans, Nel Beex-Roos, Vincent Kirkels, Harrie Meelen, Peter van Overbruggen, Pieter Reesink, Wim Weren

Bijdragen leveren o.a.: 
Ruud Bartlema, Gert Bremer, Rene Grotenhuis, Mirjam van Noord, René Peters, Ria Schoenmakers-van Osch, Marjolijn Sengers, Marianne Schellekens, Helma Michielsen, Bart Verreijt, Ad Wagemakers, Rob van der Zwan

Mailberichten en kopij voor de redactie
redactie@deroerom.nl

Website: www.deroerom.nl

webmaster: Bart Verreijt
(e-mail redactie site: webredactie@deroerom.nl)
Digitale nieuwsbrief: Opzien (e-mail: opzien@deroerom.nl)

Abonnementen en adreswijziging
Stichting De Roerom
Jacob van Maerlantstraat 19
5261 JB ’s-Hertogenbosch
Telefoon: (073) 614 75 04
adm@deroerom.nl

De Roerom verschijnt 10 keer per jaar

van september t/m juni
Nederland €37,50, buitenland €55,-

Bank: IBAN: NL28 ABNA 0264 8199 50


Vormgeving:
Michel Dankers

Productie en distributie:
Ad van Beurden

ISSN 921-5468