Over ons

Wie, wat is De Roerom?


Meer dan dertig jaar geleden, medio jaren tachtig van de vorige eeuw is het blad begonnen als tegenwicht tegen kerkelijke censuur onder de opvolger van mgr. J. Bluyssen, in het bisdom Den Bosch. De Roerom ontwikkelde zich tot een nieuws- en communicatieblad voor ieder die zich betrokken weet bij kerk en samenleving. Het blad is onafhankelijk en wordt geheel door vrijwilligers verzorgd. De Roerom is van katholieke huize maar is oecumenisch van aard en geeft dus graag ruimte aan allen die als bondgenoten mee willen zoeken naar de betekenis van zingeving, religie en spiritualiteit in het leven van alledag. Gezien zijn afkomst uit het Brabantse heeft De Roerom een gemoedelijke aard, is mildkritisch en voortdurend nieuwsgierig naar ontwikkelingen in samenleving en kerk, in ons land en daarbuiten, die het leven van mensen goed maken.

website en nieuwsbrief
Naast het blad bestaat ook deze website die u enerzijds informeert over het blad en zijn inhoud, anderzijds u ook tussentijds op de hoogte houdt over thema’s die bij het Roerompubliek passen. U kunt zich -gratis- abonneren op de digitale nieuwsbrief, Opzien, over bijzondere nieuwsfeiten wordt u dan regelmatig direct geïnformeerd. Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven in samenwerking met de Mariënburgvereniging.

De Roerom, blad en website zien het licht onder verantwoordelijkheid van de Stichting ‘De Roerom’, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch.
KvK ‘s-Hertogenbosch S 41083196.

Stichtingsbestuur Henk Peters, Oss (voorzitter), Nico Smit, Hilversum (secretaris), Piet Voermans ’s-Hertogenbosch (penningmeester),
Postadres: Stichting De Roerom 
Jacob van Maerlantstraat 19
5216 JB ‘s-Hertogenbosch

Redactie:
Antoinette Bastiaans, Nel Beex-Roos, Vincent Kirkels, Harrie Meelen, Liesbeth de Moor (hfd.red.) Peter van Overbruggen, Henk Peters, Pieter Reesink, Nico Smit.

E-mailadres redactie blad: redactie@deroerom.nl
postadres redactie: Postbus 90105, 5000 LA Tilburg tel.: (013) 545 58 00

Medewerkers:
Lukas de Groote, René Peters, Jef De Schepper, Ria Schoenmakers van Osch, Margreet Spoelstra,  Arie Verhoef, Ad Wagemakers, Wim Weren, Rob van der Zwan.

E-mail abonneeadministratie: abonnementen-administratie:
adm@deroerom.nl

Het maandblad De Roerom verschijnt:
tienmaal per jaar. Prijs € 35,00, € 37,50 Prijs buitenland € 46,50 € 55,00
Proefabonnement: 3 nummers voor € 9,00
U kunt een kennismakings-abonnement aanvragen bij:
Administratie De Roerom
Postbus 90105 – 5000 LA Tilburg
email: e-mail: adm@deroerom.nl

website: https://www.deroerom.nl
webmaster en eindredactie: Bart Verreijt
medewerkers: Frans Wijnands, Mea Zopfi
techniek: sitecan Hilversum

Het e-mailadres van de redactie van de website is: deroerom@protonmail.com
Daar kunt u al uw opmerkingen over de site of inhoudelijke bijdragen aanleveren.

Samen met de Mariënburgvereniging geeft De Roerom een maandelijkse nieuwsbrief “Opzien” uit. U kunt zich daarop abonneren (gratis). Stuurt u een e-mail met uw eigen e-mailadres naar opzien@protonmail.com

Bank: ABN-Amro Bank
IBAN: NL28 ABNA 0264 8199 50