Dossiers

In de rechterkolom vindt u de verschillende dossiers die achtergrondinformatie verschaffen over belangrijke thema’s

Dossier Wereldsynode

Dossier Amazone-synode

Dossier Synode over Jongeren

Dossier: Roerom Symposium Transities

Dossier Plaatselijke Geloofsgemeenschap

Dossier: Encycliek Laudato Si’

Dossier: Misbruik

Dossier: Encycliek Amoris Laetitia

Katholieke Encyclopedie

Dossier Het Goede Leven

Dossier emeritus paus Benedictus XVI