Een unieke kans voor jongeren

De congregaties van MSC (Missionarissen van het heilig Hart) en FDNSC (zusters van het heilig Hart) zijn de grondleggers van het Missionair Servicecentrum Tilburg (MST). Het is te vinden in ‘het Huis van de Wereld’, Spoorlaan 346 in Tilburg.

Jaarlijks bezoeken enkele duizenden personen dit centrum. Nu hebben beide congregaties een nieuw project in de startblokken staan: Hart op weg
In het kader van dit project worden op zondagmiddag 20 september jongeren (18-40 jaar) uitgenodigd in het Missiehuis, Bredaseweg 204 a in Tilburg. Jonge mensen die voor kortere of langere tijd gewerkt hebben of stage liepen in een Derde Wereldland of in een Vierde Wereldproject. De organisatie heeft tevens een aantal inspirerende ervaringsdeskundigen uitgenodigd.

De bedoeling van deze middag is dat jongeren elkaars ervaringen delen, zich laten inspireren en overleggen of er een basis is om samen verder te gaan. Het gaat deze middag om het delen van elkaars culturen waarin het anders zijn en anders geloven alle ruimte krijgt. Mocht dit je aanspreken, meld je dan aan door te bellen of een email te sturen.

Opgave: Zo spoedig mogelijk i.v.m. organisatie

Plaats: Bredaseweg 204a (door de poort rechts)

Datum: zondag 20 september

Tijd: 14.00 uur – 16.30 uur

Kosten: geen

Contactpersoon: Theo te Wierik, Goirkestraat 113, 5046 GE  Tilburg (013) 542 13 90

theotewierikmsc@home.nl

relevante websites:

www.hartopweg.nu

www.hethuisvandewereld.nl

www.misacor.nl/

www.fdnsc.org

 

Niet gecategoriseerd