Einde radiouitzendingen eucharistie

 

Het RKK gaat per 1 januari aanstaande een einde maken aan wat misschien wel het alleroudste radioprogramma van Nederland is: de eucharistieviering.
Immers toen de KRO nog niet eens zijn zendmachtiging had verkregen werd er al een (zoals dat toen heette) hoogmis via de radio uitgezonden uit de Dominicuskerk aan de Spuistraat in Amsterdam. Toen de KRO  op 12 april 1926 officieel werd opgericht , hoorde uitzendingen van ‘de mis’, bij wat men aan programma’s wilde gaan brengen.

Het einde van de radio-uitzendingen van de eucharistie heeft als achtergrond dat het aantal luisteraars tot een onbetekenend aantal is geslonken. Daarnaast staat het RKK voor de opgave om het budget te herschikken nu besloten is dat er wekelijkse eucharistievieringen op de televisie zullen worden uitgezonden. Bovendien komen er nieuwe programma´s op radio en tv: Katholiek Nederland radio en Katholiek Nederland tv.

Opmerkelijk is dat de KRO zich helemaal uit deze ‘branche’ terugtrekt en nu verklaart dat deze soort uitzendingen geen zaak van de KRO meer kan zijn, maar de taak is van de rk.kerk. De mening van de netmanagers die van de landelijke politiek grote invloed hebben gekregen speelt ook een rol hierin.

Wonderlijkertijs is er sprake van een ‘verkerkelijking’ die velen (vooral politici) tot stand willen brengen. Zij zijn de mening toegedaan dat godsdienst een privézaak is die thuis hoort achter de voordeur en in de kerk maar niet in het publieke domein. Treurig is het dat vastgesteld moet worden dat  de KRO dit virus niet heeft kunnen of willen weerstaan.

Niet gecategoriseerd