Dag van de open gastvrije kerk, afgelast

De Dag van de open gastvrije kerk, die zou worden gehouden op zaterdag 21 november 2009, is afgelast.

De organisatoren Stichting Leve de Kerk, De Roerom (nieuws- en communicatieblad voor mensen, betrokken bij kerk en samenleving) en Op Goed Gerucht (beweging van moderne theologen; predikanten, geestelijk verzorgers, kerkelijk werkers en anderen) hebben moeten besluiten deze themadag af te gelasten wegens een teleurstellend aantal belangstellenden. Inhoudelijk en financieel is de kans dat de de doelstellingen van de dag bereikt zouden kunnen worden te klein geworden.

De initiatiefnemers gaan de achtergronden van dit gegeven evalueren en blijven nadenken over andere manieren om aandacht te besteden aan het thema van de beoogde dag. Immers de vraag hoe gemeenten/parochies omgaan met de spanning tussen enerzijds het streven naar openheid en gastvrijheid en anderzijds het inhoud geven aan een eigen identiteit, blijft een vraag die zijn betekenis behoudt.

Degenen die zich hadden aangemeld zullen persoonlijk worden geïnformeerd. Reeds betaald inschrijvingsgeld zal worden terugbetaald. 

Stichting Leve de Kerk, De Roerom en Op Goed Gerucht.

Niet gecategoriseerd