Joke Litjens weer in beeld

Joke Litjens is terug in beeld. 
Jarenlang was zij mét Peter Denneman een vertrouwd gezicht van het Mediapastoraat.  Als Als mediapastor ontplooide zij de nodige activiteiten op het vlak van spiritualiteit. Ze gaf individuele begeleiding, had een groot aandeel destijds in de spirituele manifestaties van de KRO ‘Het mirakel van de schoonheid’, zij gaf zo nu en dan een overweging in de eucharistievieringen. Aan dit alles kwam een eind toen de bisschoppenconferentie besloot dat zij niet meer mocht mee voorgaan in de eucharistievieringen van het Mediapastoraat. Anderssoortige vieringen -waar het houden van overwegingen door niet-gewijden geen plobleem is-  waren geen optie voor de bisschoppen.

Joke Litjens verdween uit beeld tot ongenoegen van veel kijkers en luisteraars. Achter de schermen bleef zij actief in de spirituele begeleiding, maar nu meer voor de KRO. Een nieuwe situatie ontstond toen bisschoppen en KRO besloten te stoppen met met het Mediapastoraat en de bijbehorende uitzendingen. Peter Denneman vertrok, een nieuw model van werken kan men iedere zondag op de televisie zien.
Voor Joke Litjens was het tijd om grondig na te denken over de weg die zij moest gaan. Zij blijft nog één dag actief voor de KRO, voor het overige werkt zij vanaf 1 juni zelfstandig als spiritueel begeleidster. Meer over haar plannen en haar enthousiasme kunt u lezen op de site: www.werkplaatsvoordeziel.kro.nl

Niet gecategoriseerd