Overeenkomst Sant’Egidio en Afrikaanse Unie

 

Velen van ons zijn in de vakantiemaanden buiten hun eigen vertrouwde omgeving op pad om zich te verfrissen aan het nieuwe en buitengewone dat je dan kunt tegenkomen. Ook in het nieuws van deze dagen loont het om eens verder te kijken dan de eigen straat. De Sant’Egidiogemeenschap, ontstaan in Rome, met tegenwoordig ook een plaats in Antwerpen doet prachtig werk, dat ook in politieke kringen erkenning vindt. Voor meer informatie ga naar de website van Sant’Egidio

De katholieke lekenorganisatie Sant’Egidio en de Afrikaanse Unie zetten hun samenwerking voort. Deze samenwerking richt zich op verbetering van de leefomstandigheden en de bevordering van de vrede. Een en ander is vastgelegd in een overeenkomst die onlangs door beide organisaties is ondertekend.

In de overeenkomst wordt de betekenis van Sant’Egidio erkend in het vredeswerk en in het  bevorderen van de dialoog in de context van de rol die de Afrikaanse Unie speelt in het voorkomen en oplossen van conflicten.

 

Dit ‘Memorandum of Understanding’ noemt de volgende terreinen waarop verder zal worden samengewerkt:
– bevordering van respect voor leven en waardigheid van iedere persoon
– werken aan de rechten van de mens
– afwijzen van geweld als middel tot conflictoplossing
– strijd tegen de armoede.

De Afrikaanse Unie heeft veel lof voor de resultaten die Sant’Egidio heeft bereikt bijzonder in het vredeswerk. ‘Sant’Egidio is een unieke organisatie’, zo zei de voorzitter van de Unie, ‘het is niet zo maar een van de NGO’s (niet gouvernementele organisaties, red.). Zij is uniek omdat zij werkelijk het beste voor heeft met de armen. Zij is een steun voor het gehele Afrikaanse continent’.

Hij bracht in herinnering de bemiddeling die Saint’Egidio heeft ondernomen in Mozambique, met een vredesovereenkomst als resultaat. Hij wees ook op de overeenkomst over de toekomst van Guinea-Conakry. De Saint’Egidiovertegen-woordigers wezen op hun beurt op de resultaten van hun progrmma’s in Burkina Faso gericht op bestrijding van HIV en Aids.

 

bron persbureau Zenit.

Niet gecategoriseerd