Ondanks Vaticaanse bezwaren richten Duitse bisschoppen een synodaal comité op

Strijd voor hervormingen

Ondanks zorgen van individuele bisschoppen en van het Vaticaan hebben de Duitse bisschoppen de statuten voor het synodale comité goedgekeurd. De woordvoerder van de Duitse Bisschoppenconferentie, Matthias Kopp, bevestigde dit woensdag op verzoek. Het Centraal Comité van Duitse Katholieken (ZdK) had als medesponsor de statuten al in november aangenomen.

Vaticaan bekritiseert plannen

Het was oorspronkelijk de bedoeling dat de bisschoppen deze statuten het tijdens hun algemene voorjaarsvergadering in februari zouden goedkeuren. Vanwege een nieuwe brief van het Vaticaan, die kritisch staat tegenover het project, werd het punt van de agenda verwijderd. Tijdens een bijeenkomst tussen vertegenwoordigers van de Bisschoppenconferentie en hooggeplaatste vertegenwoordigers van het Vaticaan in maart werd echter een voortijdig einde van de Duitse hervormingsdialoog voorkomen.

Het Synodale Comité komt voor zijn tweede bijeenkomst bijeen op 14 en 15 juni in Mainz. Het is een resultaat van de Synodale Weg naar de Toekomst van de Katholieke Kerk in Duitsland, een initiatief dat in 2019 door bisschoppen en leken werd gelanceerd. Het is nu de bedoelding om de oprichting van een Synodale Raad in 2026 voor te bereiden.Ijn deze Raad zullen bisschoppen en leken samen overleg plegen en besluiten nemen over belangrijke kwesties binnen de kerk in Duitsland. Het Vaticaan had dit meerdere keren verworpen omdat het het zag als een mogelijke schending van het canoniek recht en de leer van de kerk als hiërarchie waarin de bisschoppen en de paus de eindverantwoordelijkheid hebben.

Uitvallers
Het aartsbisdom Keulen bevestigde deze woensdag echter ook dat de bisschoppen van Eichstätt, Keulen, Passau en Regensburg niet verder zullen deelnemen aan het werk van het synodale comité omdat het een synodale raad wil oprichten. Het aartsbisdom publiceerde een overeenkomstige verklaring.

bron: dbk/domradio

beeld: synodale weg.de

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *