Curie teleurgesteld getroffen

door:  ANDRÉS BELTRAMO ÁLVAREZ

De paus blijft er rustig onder, ondanks de moeilijke omstandigheden. Maar in het Vaticaan heerst er “bittere teleurstelling” en “onrust”. Met deze woorden becommentarieert de Vaticaanse staatssecretaris, Pietro Parolin, voor de eerste keer het effect op de paus en vooral op de Romeinse curie, nadat Carlo Maria Viganò, de voormalige apostolische nuntius in Washington , afgelopen zondag de “bom” liet afgaan.

De beschuldiging van de Italiaanse aartsbisschop, in een document van 11 bladzijden dat de hele wereld rondging, veroorzaakte “diepte pijn” bij de medewerkers van Franciscus, bevestigt de kardinaal.
Viganò beweerde dat de paus in 2013 hoorde van het seksueel misbruik dat jarenlang door de kardinaal en voormalige aartsbisschop van Washington, Theodore McCarrick, werd gepleegd, maar hij zou hebben besloten niet tegen hem te handelen. Ook Parolin zelf en andere senior prelaten van de curie zouden hierbij betrokken zijn.

“Maar het memorandum, de hiaten en tegenstrijdigheden – waarop al eerder werd gewezen – hebben geen invloed op de normale gang van zaken in de werkzaamheden van de Heilige Stoel”, aldus Parolin. 

 

Hoe gaat het met de Heilige Vader in deze moeilijke laatste dagen?

“Ik heb een verklaring gezien van het persbureau van het Vaticaan dat zegt dat de paus er rustig onder blijft. Ik was er bij tijdens en na de reis naar Ierland en ik kan dat bevestigen. De paus is een grote genade, zelfs als hij wordt geconfronteerd met zaken die duidelijk zoveel bittere teleurstelling en veel ontrust te weeg brengen, hij blijft er rustig en beheerst onder..”

Was het moeilijk om naar Ierland te reizen, zoals sommige media zeggen? De reis zou gericht zijn geweest op de World Meeting of Families, maar de paus richtte zijn aandacht op het seksueel misbruik van kinderen …

“Om de waarheid te vertellen, heb ik geen specifieke moeilijkheden opgemerkt; het is waar, zoals je zegt, dat de focus vooral lag op het thema van misbruik, dat slechts zijdelilngs te maken had met het thema van het gezin en familie, maar na alles wat er gebeurd was, was het ookvanzelfsprekend dat er die aandacht er was. De paus heeft hier een zeer duidelijk standpunt over ingenomen, maar heb ik geen problemen ondervonden “.

En hoe ervaart u persoonlijk dit probleem, rekening houdend met het feit dat Carlo Maria Viganò al heel lang met u heeft samenwerkt?

“Ik kan niet anders zeggen dan dat ik pijn ervaar in confrontatie hiermee, ik word er diep door geraakt. Ik hoop dat we allemaal zullen werken aan het zoeken naar waarheid en rechtvaardigheid, dat moet onze richting van werken zijn en niets anders. Zeker omdat, over het geheel genomen, de situatie helemaal niet zo zorgwekkend is.” 

 

Wat kunt u zeggen over de tekst van de voormalige Nuntius? Is het juist? Is dit verkeerd?

“Het is beter om niet in detail te treden over deze dingen. Ik herhaal wat de paus zei: lees het en maak je eigen oordeel. De tekst spreekt voor zich “.

Voor een nauwkeurige analyse van het document van Viganò door de hoofdrecteur van La Stampa, klik hier (in het engels)

bron: La Stampa, the Vatican Insider

vertaling en bewerking: Redactie www.deroerom

Niet gecategoriseerd