Duitse bisschoppen publiceren document over stervensbegeleiding

De pastorale commissie van de Duitse Bisschoppenconferentie (DKB) heeft de opdracht gekregen om een document op te stellen over palliatieve en pastorale zorg voor stervenden. Volgens mgr. Reinhard Hauke, de hulpbisschop van Erfurt en de referent bisschop ter zake, moet het document steun en oriëntatie geven aan al wie betrokken is bij de medische, verpleegkundige en pastorale zorg bij stervenden. Hij herinnert eraan dat volgende week de Week van het Leven plaats heeft, een oecumenisch initiatief van de Duitse katholieke, protestantse en orthodoxe Kerk. Daarin wordt dit jaar vooral aandacht gevraagd voor de zorg voor bejaarde en kwetsbare mensen. Net in deze coronapandemie wordt nogmaals bewezen hoe levensbelangrijk onze zorg voor deze groep kwetsbare mensen is.

Mgr. Hauke ​​brengt allereerst hulde aan artsen, verpleegsters en pastorale werkers die nu vaak zichzelf in gevaar brengen om kwetsbare mensen te helpen. Dat staat in schril contrast met de recente beslissing van het Duitse grondwettelijke hof die de deur op een kier zet voor de commercialisering van de hulp bij zelfdoding.

Bron: Vaticannews.va

beeld: ©zorgvoorbeter.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *