Bisschop van Trier moet de diocesane hervorming herzien

Bisschop Stephan Ackermann van Trier moet de geplande diocesane hervorming wijzigen na besprekingen in het Vaticaan. De Romeinse autoriteiten hadden kritiek op de nieuwe parochiestructuur, met name op de rol van de pastoor als deel van een leiderschapsteam met leken en op de positie van de andere priesters, zoals het Duitse bisdom liet weten.

De gesprekspartners in het Vaticaan hadden ook hun bezorgdheid geuit over de geplande omvang en structuur van de parochies. Ackermann wil nu de wet voor de reorganisatie van de parochies veranderen met als doel om recht te doen aan de bezwaren van Rome en de oorspronkelijke doelstelling van de hervorming te bewaren. De hervorming is een model, andere bisdommen buiten het Duitstalige gebied worden volgens het bisdom met soortgelijke veranderingsprocessen geconfronteerd. De verdere stappen moeten nauw met Rome worden gecoördineerd.

De hervorming beoogt nieuwe structuren en prioriteiten voor pastorale zorg en de kerk. Het bisdom Trier is verdeeld in bijna 900 parochies, waarvan sommige erg klein zijn. Een diocesane synode aanbevolen in 2016 om “brede pastorale ruimtes” te creëren. Het was de bedoeling om de gemeenten te combineren in 35 grote parochies, die geleid zouden moeten worden door een team van één pastoor en twee leken. De andere priesters zouden geen leidende functie in de voorgestelde structuur krijgen.


Klachten van priesters en leken
Een groep priesters van de Unio apostolica-priestergemeenschap en enkele gelovigen had in Rome bezwaar aangetekend tegen de hervorming van de parochies als uitvoering van de besluiten van de diocesane synode van Trier in 2013-2016 in Rome. Daarop had Rome de uitvoering van de hervorming opgeschort en een onderzoek laten uitvoeren.  Bisschop Ackermann ging naar Rome en presenteerde zijn hervormingsplannen aan de prefect van de Congregatie voor de Geestelijkheid, kardinaal Beniamino Stella, en aan de voorzitter van de Pauselijke Raad voor de interpretatie van wetteksten, aartsbisschop Filippo Iannone. Ackermann pakte de uitdagingen in zijn bisdom aan, zoals een afnemende band tussen katholieken en de kerk, afnemende financiële kansen en een gebrek aan priesters.

(bron: kna – gs/vatican news

beeld: © ansa

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *