Duitse katholieken: gemengde resultaten op synodale weg

Ongeveer een jaar na de start van de Synodale Weg maakt het Centraal Comité van Duitse katholieken ZdK een tussentijdse balans op. Volgens ZdK-president Sternberg moet de communicatie met Rome worden verbeterd.

Er is nog steeds veel steun onder katholieke leken voor de dialoog over de toekomst van het kerkelijk leven in Duitsland, zei ZdK-president Thomas Sternberg donderdagavond. Dat neemt niet weg dat er ook steeds meer kritische vragen gesteld worden over het ontbreken van een breder publiek debat binnen en buiten de kerk.

“Fundamentele frustratie”

Sternberg sprak ook van een “fundamentele frustratie” die onder veel katholieken toeneemt over het omgaan met misbruik in het aartsbisdom Keulen en het het bisdom Spiers. Deze ontwikkelingen beïnvloeden ook de Synodale Weg. Tegelijkertijd benadrukte Sternberg dat de Synodale Weg niet de plek is om het misbruikschandaal te verwerken. “Maar wij besteden in de forums die gehouden worden veel aandacht aan de onderliggende problemen die dit vreselijke misbruik mogelijk hebben gemaakt.”

ZdK-vicevoorzitter Karin Kortmann kondigde aan dat tijdens de volgende bijeenkomst van de Synodale Weg, begin februari, een tussentijdse conclusie over het omgaan met seksueel misbruik zal worden getrokken. Hiervoor werd bisschop Stephan Ackermann van Trier uitgenodigd. Hij heeft de portefeuille misbruik.

Op een synodale manier willen bisschoppen en leken adviseren over de toekomst van het kerkelijk leven in Duitsland. Met name gaat het om het terugwinnen van vertrouwen dat verloren is gegaan na het misbruikschandaal. Het hoogste orgaan is de Synodale Vergadering, die 230 leden telt, maar vanwege de coronapandemie slechts één keer bijeen is gekomen. Op 4 en 5 februari zal er in een online conferentie van gedachten worden gewisseld.

Communicatie met Rome

Sternberg is ook van mening dat de synode moet werken aan het verbeteren van hun communicatie met Rome. Hij had de indruk dat er in het Vaticaan “misvattingen” circuleerden over de katholieken in Duitsland, bijvoorbeeld dat in Duitsland twee groepen van ongeveer dezelfde grootte conservatieven en progressieven zouden “botsen”. Maar in werkelijkheid is een grote meerderheid bereid nieuwe wegen in te slaan.

Kortmann en Sternberg spraken op de digitale plenaire herfstvergadering van het ZdK. 

bron: Domradio.de

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *