‘Van U is de toekomst’

nieuw jaarthema Protestantse Kerk

Het jaarthema van de Protestantse Kerk voor het kerkelijk seizoen 2021-2022 wordt: ‘Van U is de toekomst’. Dit thema staat centraal vanaf Startzondag én het kerkelijk jaar dat daarop volgt. Essentie van het jaarthema: Je perspectief op de toekomst bepaalt hoe je nu in het leven staat.

Plaatselijke gemeenten bepalen uiteraard zelf het thema en de manier waarop ze er een jaar lang mee aan de slag gaan, maar scriba ds. René de Reuver hoopt dit jaar meer dan andere jaren dat ze het aangereikte jaarthema overnemen. “Dit thema staat midden in de actualiteit van vandaag, waarin we onzeker zijn over de toekomst. Allereerst door Covid-19, dat de hele samenleving op de kop heeft gezet. Daarnaast spelen andere urgente zaken. Op politiek en economisch gebied, maar ook als het gaat om bijvoorbeeld het klimaat en migratie.” 

Veel mensen beleven deze tijd als een verandering van tijdperk, een apocalyptische tijd zelfs. Alles lijkt op losse schroeven te staan. De Reuver: “Waar loopt het allemaal op uit? In de samenleving, maar ook in de kerk waar we te maken hebben met krimp en andere vormen van kerk-zijn. In die werkelijkheid zeggen we als kerk: ‘Van U is de toekomst.’ Ons voortbestaan, als individu, als kerk, als samenleving, als aarde hangt niet van onszelf af. Natuurlijk zetten we ons ervoor in. Maar in het besef dat het ons gegeven moet worden: de kracht en de creativiteit om ons in te zetten, de moed om te veranderen wat we kunnen, de wijsheid om te accepteren wat we nu niet kunnen veranderen én het vertrouwen dat eens alles goed zal komen.”  (Voor het volledige interview, zie https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/jaarthema-2021-2022-van-u-is-de-toekomst/).  

Het thema is ontleend aan de visienota, het is zelfs de titel van die nota. De woorden zijn afkomstig uit een bewerking van het Onze Vader door Huub Oosterhuis, met als titel ‘Onze Vader verborgen’. Met de visienota ‘Van U is de toekomst’ zet de Protestantse Kerk een nieuw perspectief neer voor de richting die de kerk de komende jaren inslaat. Met een duidelijke gerichtheid op gebed, de lokale oecumene en een leven lang leren als gelovige.

Materialen bij startzondag en jaarthema komen in de loop van mei 2021 beschikbaar. Gemeenten die al materiaal bij dit thema hebben ontwikkeld, worden van harte uitgenodigd dit te delen via info@protestantsekerk.nl.

Het huidige jaarthema is ‘Het Goede Leven’. Dit jaarthema loopt door tot en met augustus 2021.

bron: Persdienst PKN

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *