Eerste hervorming van het kerkelijk wetboek van 1983

Het Vaticaan heeft het kerkelijk wetboek van strafrecht hervormd. Het is de eerste grote herziening van Boek VI in de Codex of Catholic Canon Law (CIC). De nieuwe tekst werd 1 juni gepubliceerd.

Bericht bekijken

De Apostolische Constitutie Pascite Gregem Dei volledig

Bijna twee derde van het boek is op de een of andere manier veranderd. Of het nu is dat de ‘canons’ een nieuwe nummering hebben gekregen, of dat er nieuwe inhoud is toegevoegd of dat formuleringen zijn gewijzigd zodat de wet duidelijker – en hopelijk beter toepasbaar – wordt. Dit herzieningsproces loopt al geruime tijd. De eerste aanzet kwam in 2007 onder paus Benedictus. In maart 2009 kwam de commissie van deskundigen voor het eerst bijeen, daarna volgden er nog ongeveer 60.

Een grondbedoeling was om te zeggen: we moeten het kerkelijk strafrecht duidelijker maken. Vooral, het tweede deel van het strafrechtboek, dat handelt over de specifieke strafbare feiten, werd volledig gereorganiseerd, dat wil zeggen, de strafbare feiten werden beter gegroepeerd, andere titels gecreëerd, enz. “Het strafrecht wordt nu beter gezien als een middel oom het bestuur van de kerk te helpen.Ook mensenrechten krijgen voet aan de grond, zo wordt het vermoeden van onschuld voor het eerst opgenomen in het kerkelijk strafrecht. Iemand wordt dus als onschuldig beschouwd totdat het tegendeel is bewezen – dat was eerder niet opgenomen, maar dat vinden we in de ‘Verklaring van de Rechten van de Mens’. Wat ook nieuw is, is de gevoeligheid dat de menselijke waardigheid ook wordt beschouwd als een goed, als een goed om te beschermen, canoniek recht en strafrecht. ‘

De herziening kwam tot stand na lange consultatieprocessen met de bisschoppenconferenties of individuele organen die werden geraadpleegd, of het nu de curie was of de faculteiten kerkelijk recht

Nu gaat het er natuurlijk om dat de wijzigingen ook worden geïmplementeerd in de rechtspraak en de praktijk. We zullen moeten afwachten hoe het gaat. Over anderhalf jaar komt er ook een vademecum, een handleiding die rechters en bisschoppen zal helpen om het nieuwe strafrecht toe te passen.

bron Vatican News

Beeld: Vatican News

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *