Voorbereiding bisschoppensynode (update)

Op dinsdag 7 september ontvingen de Nederlandse bisschoppen de documenten ter voorbereiding op de bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk: communie, participatie, missie’ (2023). Het Voorbereidingsdocument en het Vademecum werden direct ook online gepubliceerd op de Vaticaanse website synod.va.

Beide uit Rome ontvangen documenten zullen eerst worden besproken in de vergadering van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Op weg naar de bisschoppensynode in Rome speelt de eerste fase zich af in de bisdommen van oktober 2021 tot april 2022.

Het Vademecum, een handboek voor de bisdommen, opent met het gebed ‘Adsumus Sancte Spiritus’ (‘Wij staan voor U, Heilige Geest’). Het is het gebed waarmee elke sessie van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) begon. Daarmee wordt de diocesane fase nadrukkelijk in het kader van gebed om de Heilige Geest geplaatst.

Het Voorbereidingsdocument geeft achtergronden. Het bevat net als het Vademecum tien kernthema’s met vragen die het Secretariaat van de Bisschoppensynode aanreikt als uitnodiging tot gesprek. De bisschoppen kunnen deze vragen bespreken in de diocesane gremia die er zijn en ook met specifieke groepen. Niet alle thema’s hoeven aan bod te komen, geeft het Vademecum aan. De thema’s kunnen worden gekozen die het meest relevant zijn voor de lokale situatie.

De tien kernthema’s staan vanaf p. 21 in het Voorbereidingsdocument en vanaf p. 26 in het Vademecum. De vragen zijn uit het Voorbereidingsdocument opgenomen in deze download, die ook terug te vinden is onderaan dit bericht.

Het Secretariaat van de Bisschoppensynode is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de Algemene Bisschoppensynode en publiceerde ook een logo. De documenten zullen helpen om de  voorbereiding op deze synode in gang te  zetten. De bisschoppensynode in Rome wordt de Zestiende Gewone Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode.

Eerder al werd bekend gemaakt dat het voorbereidingsproces op de synode in drie fases zal verlopen: via de bisdommen, naar een synodale ontmoeting op vijf continenten en dan de vergadering van bisschoppen uit de hele wereld in Rome.

Downloads:

Kijk voor meer informatie op de special website synod.va.

bron: rkkerk.nl

Eerder deelde bisschop de Korte het volgende mee:

Voorbereiding Synode
In het nieuwe werkseizoen 2021-2022 zal ook uw aandacht worden gevraagd voor de algemene bisschoppenconferentie over de toekomst van onze Kerk die in oktober 2023 in Rome zal worden gehouden. Ter voorbereiding heeft onze paus een synodaal proces gepland. Op zondag 17 oktober zal ik dat proces in ons bisdom openen met een feestelijke Eucharistie in de Sint Jan. In de maanden daarna organiseren wij een consultatie van gelovigen binnen ons bisdom. Een en ander zal geschieden aan de hand van vragenlijsten die ons vanuit Rome zullen worden aangereikt. Drie kernwoorden rond de synode zijn al bekend: communio, participatie en missie. Ik kan mij voorstellen dat voor menig parochiaan deze woorden vrij abstract in de oren klinken. Maar met enige uitleg komen zij al veel dichter bij.

Het bisdom Haarlem-Amsterdam meldt eveneens dat de bisschop met een eucharistieviering op 17 oktober de diocesane fase van het proces zal openen. Van de overige bisdommen hebben we geen informatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *