Maand van de Bijbel van start

Over de Maand van de Bijbel 22 januari t/m 22 februari 2022

De Bijbel – het meest verkochte boek ter wereld – is al eeuwenlang een onophoudelijke en onvoorstelbaar rijke inspiratiebron voor talloos veel mensen en daarmee van onschatbare waarde voor onze cultuur. Tijdens de Maand van de Bijbel zetten we deze inspirerende bestseller op de agenda om er samen in te duiken, eruit te lezen en verhalen en ervaringen met elkaar te delen.
Zondag a.s. is het in de katholieke kerk de “Zondag van het Woord” , bijzondere aandacht in de liturgie voor de betekenis van de heilige Schrift.

De Maand van de Bijbel wordt georganiseerd op initiatief van uitgeverij Royal Jongbloed en Adveniat, in samenwerking met Berne Media, de Byblos-boekhandels, KRO-NRCV, EO, Elisabeth, Friesch Dagblad, Internationale Bijbelbond, KokBoekencentrum, het Nederlands Dagblad, het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, Skandalon, de Bijbelvereniging, de Protestantse Kerk Nederland, Bible League, het Katholiek Nieuwsblad, Stichting Herziene Statenvertaling, de Katholieke Bijbelstichting, Weetwatjegelooft.nl en Kwintessens, met de bedoeling ook andere mensen en organisaties in beweging te krijgen om aandacht te genereren voor dit Boek der Boeken.

Het essay wordt dit jaar geschreven door theoloog en musicus Hanna Rijken en door de Benedictijnse monnik prof. dr. Thomas Quartier. De aftrap vindt digitaal plaats tijdens een online event waarin Leo Fijen beide auteurs van het essay Zing een nieuw lied interviewt, daarnaast zijn er acties in boekhandels een aandacht in de media.

Het is de wens van de organisatoren dat door heel het land een vuur wordt aangewakkerd om te participeren en samen van de inspiratie te proeven en plezier te beleven met de Bijbel.

Paus Fran­cis­cus heeft in 2019 een zon­dag van het Woord van God inge­steld. Die zon­dag is de derde zon­dag door het jaar. Dit jaar valt deze zon­dag op 24 januari 2021, maar de paus onder­streept dat de aan­dacht voor de Schrift zich niet mag beperken tot die ene zon­dag. Het is bedoeld als aanzet om zoveel moge­lijk de Bijbel ter hand te nemen.

Ga naar de website Maand van de Bijbel

beeld: maandvandebijbel.nl