God zoeken in de veertigdagentijd

Drie webinars

In de Veertigdagentijd van 2022 organiseert het Centrum voor Parochie Spirtualiteit in Nijmegen, drie bezinnende en verdiepende webinars met als onderwerp ‘God zoeken’. De webinars vinden plaats op drie woensdagavonden, telkens van 20 tot 21 uur via Zoom. U/je bent van harte welkom!

Het eerste webinar op woensdagavond 9 maart 2022 wordt verzorgd door CPS-stafmedewerker pater Jim Schilder sss; hij zal spreken over ‘luisteren’. In de Bijbel is luisteren een kernbegrip in de relatie tussen God en mens. In het vroege christendom trokken de woestijnvaders zich terug om God beter te kunnen horen. En we hebben het luisteren naar elkaar nodig om samen te leven. Kunnen we dat nog: luisteren naar elkaar, naar God? U kunt zich HIER aanmelden voor het webinar.

Het tweede webinar op woensdagavond 16 maart 2022 wordt verzorgd door CPS-stafmedewerker Tim Schilling; zijn onderwerp is ‘de weg van de schoonheid naar God’. Door de schoonheid spreekt God ons aan en nodigt Hij ons uit om dichter bij te komen. Wat betekent het voor de gelovige om dit pad te bewandelen? En hoe kunnen kerken op een “schonere” manier het evangelie verkondigen? U kunt zich HIER aanmelden voor het webinar.

Het derde webinar op woensdagavond 30 maart 2022 wordt verzorgd door rector Patrick Kuipers van het Ariënsinstituut te Utrecht; hij zal spreken over ‘het Paastriduüm – hoogtepunt van het liturgisch jaar’. Aan de orde komt de liturgische vormgeving van het Paastriduüm (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag), opdat we zo wellicht het Paastriduüm intenser kunnen beleven en (meer) doordringen tot de kern van ons christelijk geloof. Voor meer informatie en aanmelding, klik HIER.28 februari 2022

bron: nieuwsbrief CPS

beeld: https://th.bing.com