Curiehervorming: voortdurend proces

Paus Franciscus en kardinaal Oscar Rodriguez Maradiaga (archief foto Vatican Media)  |

Paus Franciscus ziet zijn curiehervorming niet in steen gebeiteld, maar als een continu proces dat nooit echt voltooid is. Dit blijkt uit het voorwoord van de paus bij een interviewboek met kardinaal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga dat vrijdag 22 april werd gepubliceerd.

Vernieuwing van hart en geest

Structurele hervormingen van de kerk zijn “zeker nodig, maar wat echt belangrijk is, is de vernieuwing van de geest en het hart van de mensen”, schrijft Franciscus. “Iedereen wordt opgeroepen om zijn steentje bij te dragen. Wetten en documenten zijn altijd beperkt en bijna altijd kortstondig, andere omstandigheden zullen de wereld een nieuwe kleur geven. Dan zal de kerk in haar voortdurende dialoog met de wereld, met een stevige basis in haar oorsprong en trouw aan de traditie, haar leven en menselijke structuren opnieuw aanpassen aan de veranderde omstandigheden van de tijd.”

De basistekst is in maart gepubliceerd en is met Pinksteren in werking getreden

De basistekst van de curiehervorming van paus Franciscus, de apostolische constitutie “Predicaatsevangelie”, werd in maart gepubliceerd. Sommige van de innovaties die daar zijn opgetekend, werden ondernomen in de eerste jaren van zijn pontificaat, en ze ‘hebben bevredigende vruchten afgeworpen’, schrijft Franciscus; “anderen zullen op hun tijd vrucht dragen”. 
De paus herinnerde eraan dat de kardinalen, die in 2013 bijeenkwamen om de paus te kiezen, opriepen tot een dringende hervorming van de werking van de Romeinse curie. Hij deed destijds zelf overeenkomstige voorstellen, maar had natuurlijk geen idee dat hij daar als paus verantwoordelijk voor zou zijn.

Franciscus bedankte kardinaal Rodríguez Maradiaga voor zijn constante dienst aan de Stoel van Peter. De Hondurese coördineert de Raad van Kardinalen die is belast met het opstellen van de hervorming van de Curie.

In dienst van de paus en de universele kerk 

“Praedicate Evangelium” heroriënteert het werk van de Curie in de richting van verkondiging. Evangelisatie en ook decentralisatie zijn de belangrijkste aandachtspunten van de grondwet en de hele curie-hervorming van paus Franciscus. De Curie zal niet langer alleen in dienst staan ​​van de paus, maar ook van de bisschoppen en de bisschoppenconferenties van de universele kerk. De voormalige congregaties en raden worden allemaal verenigd in nu 16 “dicasteries” (ministeries) die allemaal dezelfde jurisdictie hebben. Een van de meest opvallende vernieuwingen is dat in de toekomst ook leken, en dus vrouwen, kunnen worden benoemd tot prefect, oftewel het hoofd van een dicasterie. Met Pinksteren 2022 treedt “Predicate Evangelium” in werking.

(Vaticaan nieuws)