In de voetstappen van Peerke Donders

Misschien herinnert u zich de Mariabedevaart voor gezinnen, vorig jaar zomer in Den Bosch? We bewaren goede herinneringen aan deze speelse dag, die in al zijn eenvoud kinderen en volwassenen heeft meegenomen in de verering van Maria.
Dit jaar gaan we opnieuw op bedevaart. We reizen op zaterdag 2 juli naar Tilburg, om daar een dag in de voetstappen van Peerke Donders te treden. Hier vindt u de eerste nieuwsbrief met een uitnodiging van de bisschop en een korte indruk van het programma. Save the date!

We vinden het bijzonder fijn wanneer parochies met hun gezinnen komen. Zo bouwt u aan Familiepastoraat thuis. We vinden het meer dan fijn wanneer gemeenschappen met een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond naar Tilburg komen. We nodigen u in het bijzonder uit!

We vragen de nieuwsbrief te delen met uw gezinnen, en met degenen die met de gezinnen in de parochie werken.
In de week na Carnaval ontvangt u flyers en posters, op papier en digitaal. Vanaf dat moment kunnen gezinnen inschrijven. De uiterste inschrijfdatum is 15 mei.
Tussentijds wordt ieder die belangstelling toont via nieuwsbrieven op de hoogte gehouden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Manon van den Broek of Ingrid van Meer via familiepastoraat@bisdomdenbosch.nl.

We kunnen bijna niet wachten om met jullie op weg te gaan!

Mgr. R. Mutsaerts, Manon van den Broek, Ingrid van Meer namens het bisdom van ’s-Hertogenbosch
Jerry Bergraaf namens de Surinaamse gemeenschap in Tilburg
Frank Lemmens en Peter Derks van de parochie Peerke Donders in Tilburg
Jan Claassen van de parochie Heikant-Quirijnstok in Tilburg