Doe mee: voorbereiding op Pinksteren

noveen om de komst van de Heilige Geest

De Nederlandse bisschoppen nodigen gelovigen uit om vanaf Hemelvaart met het woord van God op weg te gaan naar Pinksteren. Zij doen dit door het aanbieden van een noveen waarin aan de hand van de schriftlezingen van de dag gebeden wordt om de komst van de Heilige Geest.

Door de coronamaatregelen zal mogelijk nog niet iedereen die dat wil de Pinkstervieringen fysiek kunnen bijwonen. Het huidige protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ blijft in ieder geval tot en met Pinksteren ongewijzigd gelden.

De bisschoppen hopen dat gelovigen die ter voorbereiding op Pinksteren samen of alleen de noveen bidden, mogen ervaren dat de Heilige Geest ons leven geeft en ons bestaan vernieuwt. De tekst van de noveen, afkomstig van de Katholieke Bijbelstichting, vindt u op www.vierpinksteren.nl.

‘Noveen’ is afgeleid van novena en novem dat ‘negen’ betekent. Een noveen is een gebed, of eigenlijk een reeks gebeden die gedurende negen opeenvolgende dagen wordt gebeden. Meer lezen over de pinksternoveen? Kijk dan op katholiekleven.nl.