Informatie voorafgaand aan bisschopsbenoeming

De “Kölner Stadt-Anzeiger” heeft donderdag een tot nu toe geheime vragenlijst gepubliceerd. Uit deze lijst blijkt welke informatie de nuntius in een land moet doorgeven over mogelijke kandidaten voor het bisschopsambt. Er zijn opmerkelijke toevoegingen vergeleken met een lijst die in 2001 werd gepubliceerd.

houding van kandidaten t.a.v. het priesterschap

Het Vaticaan wil weten of de kandidaten religieuze zusters met respect behandelen en of ze gedrag vertonen dat kan leiden tot “een ergernis of een schandaal”. Beide punten ontbraken in de lijst van 2001.

Ook wil Rome geïnformeerd worden over de houding van de kandidaten tegenover het priesterschap, de wijding van vrouwen, het huwelijk en de kerkelijke seksuele ethiek. In 2001 – dus tijdens de ambtstermijn van paus Johannes Paulus II – wilde het Vaticaan ook weten wat kandidaten van de encycliek Humanae Vitae vonden. Dit expliciete punt wordt nu niet meer genoemd,

Informatie over het uiterlijk van de kandidaten

Gebleven zijn vragen betreffende de orthodoxie van kandidaten en een hele reeks andere vragen, waaronder het uiterlijk van de kandidaten, mogelijke erfelijke ziekten, het opleidingsniveau, interesse in actuele wereldgebeurtenissen , omgaan met mensen, ervaringen in de pastorale zorg of leiderschapsvaardigheden.

Bevoegdheid van de paus

De bevoegdheid om bisschoppen te benoemen is een van de belangrijke bevoegdheden van de paus. De voordracht van drie kandidaten voor de opvolging van een bisschop of aartsbisschop is een van de belangrijkste taken van een pauselijke nuntius in een land.
Deze terna, de lijst van drie kandidaten, wordt voorgelegd aan de Congregatie van bisschoppen of de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren die de paus een kandidaat voorstelt. De paus kan altijd de terna terzijde leggen en een kandidaat van eigen keuze benoemen. Zoiets gebeurde bij de benoeming van de aartsbisschop van Chicago in 2014, waar Franciscus in afwijking van de terna uiteindelijk kardinaal Blaise Cupich benoemde.