Meeste Ierse katholieken willen vrouwelijke priesters

In de Katholieke Kerk in Ierland bestaat onder de gelovigen een grote wens naar vernieuwing. Zo blijkt uit bijdragen in het kader van de ‘synode over synodaliteit’ dat maar liefst 96 procent van de ondervraagde katholieken in Ierland voorstander is van de priesterwijding van vrouwen. 

In de 26 Ierse rooms-katholieke diocesen werden de gelovigen gevraagd naar hun mening over kerkelijke aangelegenheden. Dat gebeurde nadat paus Franciscus alle diocesane bisschoppen van de wereldkerk hiertoe had opgeroepen. 

The Irish Times heeft de rapporten die de Ierse bisdommen op basis van de enquêteresultaten opstelden ingezien. Daaruit komt naar voren dat een overweldigende meerderheid van de gelovigen wil dat vrouwen niet langer worden uitgesloten van de diaken- en priesterwijding. 

Een ander resultaat is dat 85 procent van de respondenten het niet eens is met de kerkelijke leer die ervoor zorgt dat LHBTIQ+’ers in de kerk worden gemarginaliseerd. 

Lees het volledige artikel op kro-ncrv.nl/katholiek

Spaanse katholieken willen een inclusievere kerk (11 juni 2022)

Katholieke vrouwen in Nederland willen vrouw als priester (9 juni 2022)

Nederlandse bisdommen publiceren rapporten synodaliteit (4 juni 2022)