Rabbi logeert bij Charles III daags voor kroning

Mooi gebaar

De nieuwe koning heeft de opperrabbijn van Groot-Brittannië uitgenodigd om de nacht voor zijn kroning in zijn paleis te verblijven. Dit is om ervoor te zorgen dat de rabbijn zich aan de sabbatregels houdt en aan de ceremonie kan deelnemen.

Zaterdag is een heilige dag voor orthodoxe joden. Dit betekent dat opperrabbijn Mirvis (foto) geen gebruik mag maken van technische hulpmiddelen en dus niet met de auto mag reizen. Van Clarence House kan hij met zijn vrouw naar de kroningskerk, Westminster Abbey, lopen.

Al in 1902 had koning Edward VII de toenmalige opperrabbijn uitgenodigd voor zijn kroning. Destijds verbleef hij echter in een nabijgelegen synagoge voordat hij de ceremonie bijwoonde.

Goede relatie met de Joodse gemeenschap

King Charles onderhoudt een warme relatie met de Joodse gemeenschap. Als kroonprins was hij al beschermheer van liefdadigheidsinstellingen en zette hij zich in voor de herdenking van de Holocaust van Europese joden. In 2020 bezocht hij Israël en de Palestijnse Gebieden voor de 75ste verjaardag van de bevrijding van het concentratiekamp Auschwitz.

Hij wil de historische eretitel van de Engelse vorsten “Defender of the Faith” niet beperken tot het anglicaanse christendom. Hij ontwikkelde al vroeg goede relaties met andere religieuze gemeenschappen, zoals blijkt uit veelvuldige ontmoetingen met de joodse gemeenschap. Ook sprak hij herhaaldelijk zijn respect uit voor de islamitische religie en cultuur.

“Joodse mensen brachten immense zegeningen”

In 2019 zei Charles tijdens een viering in Buckingham Palace: “Op mijn eigen manier heb ik op verschillende manieren geprobeerd de bijdrage van de Joodse gemeenschap te erkennen.” Hij ziet dit “als het minste wat ik kan doen om te proberen op de een of andere manier de immense zegeningen terug te betalen die het Joodse volk dit land en zelfs de mensheid heeft gebracht.”

Kerk van Engeland
De Anglicaanse Kerk ontstond in Engeland ten tijde van de Reformatie. Koning Hendrik VIII brak in 1533 met de paus omdat deze weigerde het huwelijk van de koning te ontbinden. In 1534 installeerde Hendrik VIII zichzelf als hoofd van een nieuwe staatskerk. In geloofszaken hielden de anglicanen aanvankelijk vast aan de katholieke leer. Later overheersten protestantse invloeden. Het eerste anglicaanse geloofsboek, het Book of Common Prayer, werd in 1549 gepubliceerd.

bron: domradio

beeld: wikimedia.org/wikipedia/commons/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *